Prvním bodem, který mají v plánu, je rekonstrukce komunikace směrem k plánované čistírně odpadních vod z rodinných domů. Půjde však teprve o první etapu. S tím je spojená také příprava stavby, revitalizace pozemku a samotná výstavba čistírny odpadních vod. K posledním jmenovaným investicím by mělo dojít již v příštím roce. Druhá etapa rekonstrukce je pak naplánovaná na rok 2018, kdy v obci vznikne také kanalizace.

Kromě toho chce vedení město investovat do údržby místní komunikace a zeleně na Ovocné stezce směrem od sochy sv. Prokopa do Miškovic.

Zastupitelé chtějí v brzké době řešit také rychlost projíždějících automobilů. Jde o průjezd aut na silnici III/ 3344 u zastávky autobusu na konci obce. V příštím roce tak chtějí dát zpracovat projektovou dokumentaci. Na místě by o rok později měla být signalizace a také snížená rychlost.

V obci myslí také na děti. Chystají totiž dětské hřiště. Nejprve však bude nutné vyjmout plochu určenou na dětské hřiště ze zemědělského půdního fondu. Kromě plochy, kde si budou moci hrát ti nejmenší, však chce vedení obce vybudovat také místo, kde by mohli volný čas trávit větší děti nebo sportovně založení rodiče. Vzniknout by tak v blízkosti dětského hřiště měla sportovní plocha určená pro míčové hry.

V rozpočtu se počítá také s restaurováním další sochy. Tentokrát se nového vzhledu dočká socha sv. Jana Nepomuckého. O rok později se pak Skaličtí chtějí pustit do renovace sochy sv. Anny.

Ne všechny akce bude obec financovat z vlastních zdrojů. Na rekonstrukci komunikace budou v obou etapách Skaličtí čerpat dotace. Stejně jako na restaurování obou soch.

Ostatní investiční akce však bude obec platit z vlastní kasy.