Hotové vlnobití se pak dalo pozorovat pod malou vodní elektrárnou pod Starým mostem v Kolíně. Ohrozilo to nějak její provoz? „Klimatické podmínky v podobě silného větru nemají větší vliv na provoz malé vodní elektrárny v Kolíně. Vliv silného větru byl spíše sekundární a to tím, že se dostává do vodního toku více dřeva a jiného materiálu ze břehu," odpověděl na náš dotaz Milan Wagner, mluvčí společnosti Veolia Energie ČR, která elektrárnu provozuje. Jak vysvětlil, tento materiál může ve větší míře zanášet hrubá česla na vstupu vody do vodní elektrárny.

Proč to je ale problém? Dochází tak ke snížení rozdílu hladin, a tím i výroby na turbínách. „Toto se však snažíme průběžně řešit prostřednictvím obsluhy a tento vliv na provoz elektrárny tak eliminovat," vysvětlil. Provozovaná kolínská vodní elektrárna dodá ročně do sítě kolem 4500 MWh tzv. zelené elektrické energie, což je spotřeba elektřiny asi pro 1500 domácnosti ve městě. „Výrazným způsobem přispíváme ke snižování vlivu výroby energií na životní prostředí ve městě Kolín," dodal.