Město obyvatele satelitního městečka, ke kterému silnice vede, dopředu informovalo, navíc už na příjezdu od ZZN je velká cedule s datem a označením uzavírky.

Komunikace K Vinici, do této doby úzká silnička, je jedinou přístupovou cestou k satelitu, tedy nepočítáme-li nepříliš ideální možnost dostat se tam od Sendražic. „Nicméně při minulé uzavírce nebyl problém,“ dodal místostarosta.

Rozšíření silnice na normální šíři bylo podmínkou k tomu, aby stavební úřad vydával stavební povolení na další výstavbu v lokalitě. Nadcházející uzavírka bude poslední, poté už bude silnice rozšířená a normálně průjezdná. Budou se na ni ještě instalovat zpomalovací polštáře, ale to až na jaře.