Každá z etap je rozdělená na A a B. A je vždy oprava pravé polovina vozovky směrem na Kolín, B rekonstrukce levé polovina vozovky směrem na Kolín. První dvě etapy jsou dlouhé 800 metrů, další dvě pak 1200 metrů. Pátá etapa je pouhých 200 metrů vozovky.
Celkem jde o 4, 2 kilometry dlouhý úsek, který vede od katastru obce Kšely po katastr obce Vrbčany. Ačkoli opravovaný úsek je vždy průjezdný jednosměrně a doprava je řízená semafory, vzhledem k opravám však v současné době došlo k uzavření silnice III/3347 na Lipany a Chrášťany.
V další z etap však bude tato silnice zprovozněná a naopak dojde k uzavření silnice II/334 mezi obcemi Třebovle a Chotouň. Třetí etapa pak znemožní odbočení z hlavní silnice směrem na Chotutice a také příjezd na hlavní silnici z tohoto směru. Čtvrtá etapa pak uzavře silnici III/3344 mezi obcemi Vrbčany a Miškovice.
Poslední, čili pátá etapa žádnou z vedlejších silnic neomezí. Jde o nejkratší úsek, který začíná jen několik set metrů před odbočkou na Vitice ve směru na Kolín. Doprava na této silnici však nebude omezená.

Jednotlivé etapy rekonstrukce, uzavřené silnice a objízdné trasy

1. etapa 
(do dnešního dne)
Při první etapě A, (právě rekonstruují – pravá část vozovky na Kolín) je uzavřená silnice III/3347 směrem na Lipany a Borek. Objízdná trasa je vedena po silnici II/334 směrem na Třebovli. Objízdná trasa je dlouhá 
5, 6 kilometrů. Opravovaný úsek je dlouhý 800 metrů.

1. etapa B
(6. 3. – 8. 3. 2015)
Při rekonstrukci levé části vozovky směrem na Kolín pak dojde k uzavření silnice III/3347 na Chrášťany. Lidé musejí využít objízdné trasy přes Chotouň, tedy po silnici 334. Objízdná trasa je obousměrná a měří 4 kilometry.

2. etapa A
(9. 3. – 12. 3. 2015)
Druhá etapa dlouhá 800 metrů uzavře ve své první části silnici II/334 do Třebovle. Objízdnou trasou se v tomto případě stane silnice III/3347 na Lipany a Borek. Objížďka prodlouží trasu o 4, 8 kilometru.

2. etapa B
(13. 3. – 15. 3. 2015)
Druhá část druhé etapy počítá s objízdnou trasou dlouhou 3, 8 kilometrů. Uzavřená bude silnice II/334 z od odbočky z hlavní silnice směrem na Chotouň. Do této obce se řidiči dostanou po silnici III/3347 na Chrášťany.

3. etapa A + B
(A 16. 3. – 22. 3. 2015; B 23. 3. – 29. 3. 2015)
Třetí úsek opravy je dlouhý 1200 metrů a dojde při něm k uzavření silnice III/3343 v části od hlavní silnice (křižovatka na Kubšovce) směrem na Chotutice. Objízdná trasa vede přes obec Vrbčany po silnici III/3344. Uzavřená bude také odbočka k vodní nádrži na Kubšovce. Objízdná trasa je dlouhá 2, 3 kilometry.

4. etapa A
(30. 3. – 5. 4. 2015)
Čtvrtá etapa je úsek dlouhý 1200 metrů. Během jeho první části dojde k uzavření silnice III/3344 na Miškovice a Klášterní Skalici. Lidé mají k dispozici značenou objízdnou trasu po silnici II/334 přes obec Třebovle. Tato trasa je dlouhá 5, 6 kilometrů.

4. etapa B
(6. 4. – 12. 4. 2015)
Druhá část čtvrté etapy rekonstrukce hlavní silnice I/12 uzavře silnici III/3344 ve směru na Vrbčany. Naplánovaná objízdná trasa vede po silnici III/3343 od Kubšovky směrem na Chotutice. Objízdná trasa je dlouhá 2, 8 kilometrů.

5. etapa A + B
(A 13. 4 – 16. 4 2015; B 17. 4. – 19. 4. 2015)
Pátý úsek je dlouhý pouhých 200 metrů. Při jeho opravě nedojde k uzavírce žádné z vedlejších silnic. Jeho dvě etapy tak omezí pouze provoz na hlavní silnici I/12, kde bude po dobu závěrečné části rekonstrukce umožněný průjezd pouze jedním pruhem.