Reprezentativní plochy, jako je třeba Komenského park, se sekají osmkrát za sezónu. Od loňského roku se využívá na vybraných plochách technologie mulčování, kdy se travní hmota pomocí žacího stroje rozmělní a vpravuje zpět do trávníku.

Vloni bylo vytipovalo několik ploch, kde se sekalo jen dvakrát. Byla to například centrální část Husova náměstí, pás u křižovatky ulic Kolínská a Ovčárecká nebo parčík mezi ulicemi Šotnovská a Pražská.

„Nesekané pásy poskytují přirozené prostředí především pro bezobratlé a menší obratlovce,“ říkají odborníci z odboru životního prostředí. „Na Husově náměstí lze pozorovat, že z nesekané plochy vymizely nízké byliny jako sedmikráska chudobka, která je nedílnou součástí městských trávníků a která se stala jádrem sváru lidí zastávající méně časté sekání a těch s opačným názorem v Kolíně,“ shodují se Šárka Benešová, Josef Melich a Radek Smutný.

Z vybraných lokalit bude omezená seč praktikována i nadále v parčíku mezi Šotnovskou a Pražskou ulicí.