Seniorům, pracovníkům i hostům přijel v rámci dne otevřených dveří zazpívat i Stanislav Hložek. Jeho hity Holky z naší školky a Dajánu, vystřídaly lidové písně, které si se zpěvákem zazpívali i všichni přítomní.

Během celého dne měli návštěvníci možnost prohlédnout si areál, ubytování seniorů či terapeutickou dílničku i s jejich výrobky. Paní kuchařky napekly výborné řezy a na závěr nechybělo ani autorské čtení povídek Ireny Fuchsové.

„Její povídky zaujaly přítomné natolik, že ještě dlouho dobu diskutovali o tématech nastíněných v povídkách," prozradila sociální pracovnice Petra Baráková s tím, že všem účinkujícím, ale i všem pracovníkům domova, kteří se přičinili o pohodový průběh Dne otevřených dveří, patří velký dík.