„Určitě ho chceme zachovat, pokud to bude možné. Je to tady tak už roky,“ řekla žena v ulici V Zahradách. Její sousedka, která podle svých slov petici spolu s celou rodinou podepsala, s ní zcela souhlasí. „Jsme v Kolíně taková specifická lokalita a z našeho odděleného rozhlasu jsme se vždycky dozvěděli to, co je tady pro nás podstatné,“ vysvětlila. 

„V Kolíně je nový varovný systém po celém městě, přidaly se hlásiče, je to moderní technologie, z analogu se přešlo na digitál. Sendražáci jako jediná část Kolína byli zvyklí na svůj rozhlas, obsluhovali si ho sami a hlásili své lokální informace,“ potvrdil starosta Vít Rakušan.

Když se přednedávnem v Kolíně přešlo na digitální přenos, starý analogový systém v Sendražicích přestal fungovat, není kompatibilní s novými hlásiči. Sendražičtí se tedy báli, že o svůj rozhlas přijdou, proto sepsali petici. 

Vedení města uznalo, že to možná byla chyba komunikace, že se mohlo předejít vzniku petice. „Ale už předtím jsme na komisích pro příměstské části říkali, že není problém separátní rozhlas v Sendražicích uchovat,“ řekl starosta.

Zachovat pro obyvatele Sendražic separátní vysílání městského rozhlasu bylo podle slov starosty Rakušana možné dvěma způsoby. Buď by Sendražáci poslali své hlášení na radnici a nový systém umožňuje vyhlásit informace jen pro Sendražice. 

„Druhá možnost, na které jsme se vlastně už na dvouhodinovém slyšení při výjezdním zasedání městské rady v Sendražicích domluvili, je, že město nakoupí dodatečný software v ceně kolem 50 tisíc korun a bude skutečně separátní možnost hlásit přímo ze Sendražic,“ uvedl starosta.

Jak ale také připomněl, je k tomu potřeba nalézt a zajistit prostory, které budou mít alespoň základní zabezpečení tak, aby se k rozhlasu nedostal někdo, kdo nemá.

A také, aby se někdo ze Sendražických naučil obsluhovat nikoli tlačítka, ale počítač a uměl pracovat se softwarem. 

„To by snad neměl být problém, nejsme tu čtvrť jen samých důchodců, kteří neumějí pracovat s počítačem,“ smála se starší obyvatelka Sendražic.

Obyvatelé této městské části ještě dostanou od radnice oficiální reakci na petici, už se na ní pracuje.

„Naše odpověď na petici je kladná, nemáme s tím problém, jen je třeba připravit zmíněný prostor a najít vhodného člověka pro obsluhu rozhlasu,“ shrnul starosta Rakušan.

Nový rozhlase v Kolíně
Nový varovný informační systém byl v Kolíně spuštěn v listopadu. Přináší ozvučení do dříve nepokrytých částí města a do oblastí s vyšším rizikem povodní. 

Zastaralé analogové hlásiče byly nahrazeny digitálními, které umožňují obousměrný provoz se zpětnou kontrolou. Varovný informační systém je napojený na jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva a zabezpečuje včasné varování a předávání urgentních sdělení v případech krizových situací.

Umožňuje sběr a analýzu údajů z meteorologických stanic, z hladinoměrů na Polepce, Hlubokém, Pekelském a Nebovidském potoce a na řece Labi. Aktuální výška hladiny jednotlivých vodních toků je automaticky monitorována a v případě jejího zvýšení bude upozorněna povodňová komise. Po zpracování digitálního povodňového plánu budou o této skutečnosti automaticky informováni obyvatelé případné záplavové oblasti. 

Výšku hladiny jednotlivých vodních toků lze sledovat i na webu http://hladiny-vox.pwsplus.eu

Do systému jsou také integrována data z městského monitorovacího systému stacionárních zdrojů nebezpečných látek v zóně havarijního plánování v okolí areálu Lučebních závodů Draslovka a.s. Kolín a areálu úpravny odpadních vod v ulici Na Vinici. 
Město Kolín žádá občany o nahlášení případných problémů s ozvučením či kvalitou přenosu rozhlasové relace.