Jaký je obecně vztah kraje ke Kolínu a Kolínsku?
Kolín patří k nejvýznamnějším středočeským městům a my jako krajská rada si to samozřejmě plně uvědomujeme. Proto také jdou do města Kolína a regionu Kolínska nemalé investice.

Můžeme se na některé z nich podívat podrobněji?
Výkladní skříní naší snahy oživit město Kolín je především rekonstrukce Veigertovského domu, což je iniciativa ještě bývalého hejtmana Davida Ratha a současného hejtmana Miloše Petery, který se mnou na této akci spolupracuje. Po opravě a dostavbě poskytne tento rozlehlý historický dům přímo v centru města důstojné prostory jako hlavní budova Regionálního muzea Kolín. Vznikne tam stálá expozice o dějinách města, přírodovědná expozice, ale i prostory pro pořádání krátkodobých výstav, víceúčelový sál či muzejní obchod.

Cesta k zahájení opravy byla ale velmi složitá…
Složitá a velmi dlouhá, což se na stavu celé roky chátrajícího objektu ještě víc podepsalo. Okresní úřad a někdejší vedení kraje si s domem nevěděly rady, až naše iniciativa s věcí pohnula. V tom sehrál velkou úlohu bývalý hejtman Josef Řihák, který s mou pomocí vyjednal vykoupení maličké, leč celé roky opravu brzdící části nemovitosti od rodiny Dubských za sedm milionů a uvolnil z rozpočtu kraje finanční prostředky. Do té doby to nikdo neměl politickou odvahu udělat.

Další velkou investicí, kterou jste prosadil, je dostavba skanzenu v Kouřimi. I v tomto případě to byla složitá cesta…
Chvíli to vypadalo, že investice padne, protože stavební firma, která měla smlouvu s krajem, už po podpisu smlouvy od této odstoupila, a kraj tedy nemohl jednat s náhradním uchazečem. Musel vyhlásit novou soutěž. Hledaly se peníze a našly se, takže dostavba skanzenu bude.

Kraj ale řešil na Kolínsku i řadu dalších investic, které například?
Například jsme opravili řadu silnic. Řešila se opravu mostu v Klášterní Skalici, v Radimi, v Tismicích, v Kouřimi je nová silnice, pomohli jsme postavit školku ve Velimi, inženýrské sítě v Tatcích, pomohli jsme financovat nádraží v Českém Brodě atd.

V jakém celkovém objemu se investice kraje na Kolínsku v loňském roce pohybovaly?
Celkový objem investic na Kolínsko byl za rok 2014 kolem čtvrt miliardy. V této částce ovšem nejsou zahrnuty investice do kolínské nemocnice, které je Středočeský kraj zřizovatelem. Zde bylo velmi pěkně zrekonstruováno a nově vybaveno celé kožní oddělení (čtyři miliony korun), za 12 milionů korun jsme dovybavili iktové centrum pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Pořídili jsme nový ultrazvukový přístroj pro gynekologicko-porodnické oddělení (650 tisíc korun), nakoupili jsme nástroje pro ortopedické oddělení (800 tisíc korun), oddělení ORL se dočkalo nového vyšetřovacího přístroje za více než půl milionu. Pacientům slouží dva nové sanitní vozy za 2,2 milionu. Zkvalitnilo se také stravování, nemocnice pořídila do kuchyně tzv. tabletový systém za 5,4 milionu, ambulance interny dostala novou klimatizaci za 1,5 milionu korun atd.

Jako náměstek středočeského hejtmana řídíte zejména oblast životního prostředí a zemědělství. Můžete jmenovat některé aktivity z této oblasti?
Krajský odbor životního prostředí pomohl řadě měst a obcí na Kolínsku, například Dobřichovu, kde se dodělal vodovod, pomohli jsme dofinancovat sanaci dobřichovské skládky. Pomohli jsme v Plaňanech budovat vodovod. Pomohli jsme sehnat peníze na kanalizaci v Krakovanech, na kanalizaci a vodovod v Týnci nad Labem atd. Ať už pomocí peněz kraje nebo ROPu. Řešili jsme také sanaci skládky v Zásmukách ve Vlčím dole. Kraj už městu Zásmuky schválil dotaci 10 milionů, ale město nakonec od realizace ustoupilo, protože dostalo od ministerstva sankci 10% a nenašlo na ni ve svém rozpočtu peníze. Zúčastnil jsem se zasedání zastupitelstva, snažil jsem se přesvědčit zastupitele, aby v akci pokračovali, ale nepodařilo se mi to.
Chtěl bych ubezpečit všechny občany Kolína a Kolínska, že rada středočeského kraje dělá ve prospěch Kolínska, co je aktuálně možné. Snažíme se pomáhat obcím i samotnému městu Kolín.

Jak dopadly kotlíkové dotace, jichž jste takříkajíc „otcem"?
Z mé iniciativy proběhla dvě kola velmi úspěšné tzv. kotlíkové dotace. Jak říká T. G. Masaryk – Podstatná je drobná práce. Abychom pomohli zlepšit životní prostřední, nemusíme zrovna budovat nové Gabčíkovo Nagymaros nebo přehradu na Berounce na Křivoklátě, kterou prosazuji, ale jsou i drobné kapky, které životnímu prostředí pomohou. Celkem šlo na kotlíkových dotací do Středočeského kraje, tedy i na Kolínsko, 60 milionů. Takže za 60 milionů si lidé vyměnili staré kotle na tuhá paliva za nové, ekologické.

Jak se vyvíjí situace s nově vzniklým povodňovým fondem?
Povodňový fond jsme na kraji zřídli z mé iniciativy. Často se totiž zejména na Pečecku a Kouřimsku setkávám se situací, že obce, které byly v roce 2013 postiženy záplavami, nemají teď na opravu majetku peníze. Jednalo se totiž o tzv. drobné záplavy, kde protipovodňovou ochranu nezafinancují jednotlivá povodí. A v takové situaci by měl pomoci právě nový povodňový fond. Například v Kostelní Lhotě je potok, který pravidelně zaplavuje 40 domů. Ale povodí Labe na protipovodňová opatření nechce uvolnit peníze. Města a obce z fondu mohou získat peníze na projektovou přípravu nebo na samotnou akci. Na kraji zároveň vedu protipovodňovou komisi. Ta si stanovila za cíl během následujících dvou let, které nám zbývají do konce volebního období, vyřešit dva problémy. První se týká povodní Dolní Berounky, obce Srbsko, kde jsou velmi aktivní dámy z petičního výboru, který se snaží obec ochránit před povodní, jež opravdu může hrozit. Druhý problém se týká Pečecka, kam v únoru chystáme výjezdní zasedání. Budeme se snažit vyřešit problém obcí Dobřichov, Radim, Pečky, Toušice, Mlékovice, Kouřim, které byly zasaženy povodněmi 2013, protože Výrovka není regulovaná a rybníky mají majitele, které se o ně nestarají. Budeme se prostě snažit lidem pomoci.

Pokud byste se měl ohlédnout za rokem 2014. Jaký z vašeho krajského pohledu byl?
Pracovali jsme intenzivně a snažili jsme se řešit konkrétní akce. Ačkoli kraj splácí dluh z minulosti, přesto jsme významně investovali. Rok byl ve znamení spousty práce a komunálních a senátních voleb. ČSSD na Kolínsku v některých obcích a městech uspěla, v některých ne. Konkrétně v Kolíně jsme neuspěli, budeme se z toho snažit poučit a vysvětlit občanům, že náš program je dobrý. Všem starostům měst a obcí včetně samozřejmě starosty Kolína nabízíme pomocnou ruku, pokud budou od kraje něco potřebovat, budeme se snažit pomoci. Je hodně věcí, ve kterých hrajeme aktivní roli. Ale ne vždy, a to je jistá kritika do vlastních řad, jsme to dostatečně „prodali", takže se o tom lidé nedozvídají. Mám radost, že se nám podařilo obhájit na Kolínsku a Poděbradsku mandát senátora. Emilie Třísková dostala zaslouženě důvěru občanů.

Jaké jsou plány na letošní rok?
V roce 2015 chceme v investicích na Kolínsku pokračovat. Středem zájmu je samozřejmě kolínská nemocnice. Chtěl bych prosadit dokončení její celkové rekonstrukce, především pavilonu O – oční, jednáme o rekonstrukci gynekologicko-porodnického oddělení. Dále na Kolínsku plánujeme opravy silnic, zejména III. třídy – průtahy v jednotlivých obcích. Jsem rád i tomu, že se mi podařilo prosadit, že se v Kolíně bude opět konat Gastrofest. Plánujeme opravu řady škol, navíc jsem domluvený s ministrem Marcelem Chládkem, že během ledna až února navštíví Kolínsko, seznámí se s problematikou škol zřizovaných jak městy a obcemi, tak krajem. Budeme se snažit na ministerstvu najít podporu pro místní sportovní kluby. Plánuji setkání kolínských hokejistů, fotbalistů, basketbalistů s ministrem. Chceme najít peníze na jejich podporu. I letos bude během února kraj vypisovat fondy určené pro potřeby měst a obcí. Celková dislokace je zhruba 600 milionů, jež jsou už zahrnuty ve schváleném rozpočtu. Věřím a předpokládám, že řada měst a obcí uspěje.

Na závěr bych všem čtenářům Kolínského deníku a všem obyvatelům Kolínska rád popřál do nového roku hlavně hodně zdraví a štěstí, ale také hodně životní energie, úspěchů a síly prát se s tím vším, co nám život občas připraví.