Tradicí zůstalo slavnostní předání Čestných odznaků štábního kapitána Václava Morávka sedmi vojákům Aktivních záloh Armády České republiky v obřadní síni městského úřadu s armádními špičkami, kompletním vedením města i poslancem Vítem Rakušanem.

Zůstal i přelet bojových letounů, pak už se hosté i diváci přestěhovali do divadla, kde mohli sami položit věnce či květiny u fotografie Václava Morávka, a poté je přivítali již tradiční moderátoři celého odpoledne Ivana Šourková a Václav Veselý. Ti postupně pozvali k mikrofonu několik řečníků.

Jiří Buřič z pořádající Společnosti Václava Morávka tradičně představil tři hrdiny: bojovníka proti nacismu, architekta který vyprojektoval i kolínské divadlo Jindřicha Freiwalda a dva účastníky protikomunistického odboje Štěpány Gavendu a Hovorku.

Význam Václava Morávka a jeho druhů z odbojové skupiny Tři králové vypíchli ve svých proslovech senátor Tomáš Czernin i poslanec a člen Rady města Kolína Vít Rakušan. Ten navíc zmínil jméno předsedy senátu Miloše Vystrčila, který v současné době také neohnul páteř před různými tlaky.

Dalšími řečníky pak byli ředitel sekce plánování schopností Ministerstva obrany České republiky Jaromír Alan a v závěru pak kolínský starosta Michael Kašpar.

"Osobně chovám obrovskou úctu k těm, kteří svoji odvahu prokázali činy v těžké době, dokázali osobně bojovat proti všudypřítomnému zlu. Hovořím o těch, kteří odvahu nalezli, prokázali ji svými činy, o nezpochybnitelných hrdinech protinacistického odboje, o Třech králích, o generálech Balabánovi, Mašínovi a Morávkovi,“ řekl mimo jiné a poděkoval jak společnosti Václava Morávka, tak i spolku Mašínův statek – památník tří odbojů, která ze zdevastovaného Mašínova statku v Lošanech buduje Památník tří odbojů.

V Lošanech už se jelo podle zavedeného scénáře, politici, špičky armády i další hosté prostřednictvím vojáků z jednotky Čestné stráže Armády České republiky pokládali věnce a květiny u památníku podplukovníka Josefa Mašína, nechyběly střílené salvy i živá hudba v provedení armádního septeta z Olomouce. Kromě zde tradičně promlouvajícího domácího starosty Miroslava Jelínka, který také zmínil rostoucí památník za jeho zády, promluvili i poslanci Jan Bartoška a Ivan Bartoš a také skautský vedoucí Jan Hora.

Celým odpolednem zaznívala stále ona pořád zdůrazňovaná pravda: „Svoboda se nevypláče, svoboda se nedá vyklečet, vymodlit. Nedá se ani vypsat sáhodlouhými statěmi nebo vymluvit, byť sebelepším krasořečením – svoboda se rodí v krvi!“ I když žijeme v relativní svobodě, je stále nutné to zdůrazňovat. I k tomu přispívají kolínské a lošanské pietní akty.