Vít Rakušan se rozhodl po odstoupení z funkce starosty setrvat v radě a zastupitelstvu města. To s sebou nese ale zajímavý problém, co se týká počtu členů rady města.

V zásadě mohou nastat dvě situace: je tu možnost, že nový místostarosta vzejde z řad radních a půjde tedy o výměnu v rámci rady. Druhou možností je to, že se místostarostou stane někdo mimo radu. V takovém případě by se nový místostarosta stal osmým radním.

Tady ale narážíme na problém. Radních totiž musí být lichý počet. Buď by radní museli jednoho člena rady odvolat a místo něj by do rady zasedl nový místostarosta, nebo rozšířit počet členů rady na devět.

„Odvolat lze jakéhokoliv člena rady kdykoliv, rozšířit na devět je také možnost. Podle zákona o obcích musí mít rada lichý počet členů a maximální počet je jedna třetina zastupitelstva, v Kolíně tedy devět. Myslím si ale, že pan poslanec Rakušan ve svém prohlášení naznačil, že počet členů rady zůstane stejný. Ale všechny možnosti jsou, samozřejmě, otevřené, rozhodne zastupitelstvo,“ uvedl politolog Vladimír Srb z Vysoké školy politických a společenských věd v Kutné Hoře.

Radu odvolává a volí zastupitelstvo, volba i odvolání může proběhnout na jakémkoliv zasedání. „Myslím si, že pokud by se místostarostou stal někdo mimo současnou radu, patrně by se počet členů rady spíše rozšířil, než aby zastupitelé kohokoliv odvolávali,“ podělil se o svůj tip Vladimír Srb.