„Vůz CAS 25 š706 RTHP bylo nutno zakoupit hlavně kvůli zlepšení požární ochrany a bezpečnosti obyvatel obce Dolní Chvatliny, které jsou Mančice částí. „Po jeho zakoupení se uskutečnila další sbírka, a to na celkovou opravu a rekonstrukci tohoto vozu, kterou provedli členové sboru vlastními silami,“ zdůvodňuje Martin Šedivý velitel SDH Mančice.

Ovšem vozidlo, které SDH zakoupil nebylo naprosto nové a mělo i své mouchy, proto byly opravy nevyhnutelné. „Vozidlo bylo zanedbáno z hlediska údržby. Mnoho míst bylo na karoserii zkorodovaných. Bylo tedy nutné všechna zasažená místa vyměnit a nahradit novými plechy. Vše bylo obroušeno a ošetřeno proti rzi a vozidlo dostalo také nový lak. Ze zadní části se vyndala nádrž na pěnidlo, které bude nyní v kanystrech a nástavba se zvětšila. Tím tedy vznikl nový ukládací prostor na plovoucí čerpadlo. Dále bylo vozidlo osazeno osvětlovacím stožárem a kompletně vybaveno veškerým materiálem,“ říká Martin Šedivý.

Aby bylo vozidlo výjezdu schopné, bylo nutné na něm odpracovat velký kus práce. Tu odvedli dobrovolní hasiči zcela brilantně a ve svém volném čase.

„Na opravě a rekonstrukci se podílelo deset členů, kteří pracovali vždy ve svém volném čase. Díky nim je teď vozidlo CAS 25 š706 RTHP plně výjezdu schopné a použitelné k naplňování hasičských povinností,“ dodává velitel SDH Mančice Martin Šedivý.

Nově zrekonstruované vozidlo také SDH Mančice propůjčuje obci k zajištění požární ochrany. A tak obyvatelé Mančic mohou v noci spát klidný spánkem, protože místní hasiči nad nimi drží stále ochranou ruku.

„Jako naši předci, kteří se při boji s požárem a při pomoci v jiných krizových situacích, řídili heslem ,Bližnímu k ochraně – vlasti k obraně´, tak i nyní v naší době chceme i my pomáhat bližním a chránit je. A tak jsme tedy nabídli bezplatné propůjčení CAS 25 š706 RTHP Obecnímu úřadu Dolní Chvatliny, zřizovateli naší výjezdové jednotky, aby tuto techniku zařadil do poplachového plánu obce a do IZS,“ uzavírá Martin Šedivý.