Za měsíc leden a v prvních dvou týdnech února se vybralo kolem 120 tisíc korun. Drobní dárci se na varhany skládají po stovkách. Našlo se ale i několik štědrých dárců, třeba 12. ledna přišlo 20 tisíc. Od začátku roku dorazily také tři desetitisícové příspěvky a přímo na Nový rok jeden patnáctitisícový.

Dárci dostanou odměny

Ti všichni a s nimi i další dárci přispěli na to, aby se zrealizoval záměr rozšíření kolínských varhan, který by z aktuálně restaurovaného nástroje udělal republikový unikát. Kolínský farář Ján Halama už dříve uvedl, že pokud by k rozšíření došlo, vznikly by jedinečné varhany francouzského typu, které dosud v Čechách neexistují. „Rozšířením se dosáhne větší věrnosti, stylové čistoty, bohatší zvukové rozmanitosti a variability,“ shrnul.

Rozšíření už ale nad nad rámec dotace, kterou farnost na rekonstrukci chrámu získala. Proto vznikla sbírka Darujte tón. Ta dále pokračuje na portálu Donio.cz. A dárci se mohou těšit na odměny. Varhanářská dílna Dlabal-Mettler, která nyní provádí práce na kolínském nástroji, poslala další várku malých píšťalek, které jsou určené pro dárce ve sbírce. Také samotná farnost má pro všechny připravenou řadu netradičních dárků jako poděkování. Fyzických i zážitkových.

Varhany v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně.
Foto: Kolín by mohl mít varhany, jaké v celé zemi neexistují. Pomoci má sbírka

Zatímco se pracuje na varhanách, pokračuje také restaurování interiéru chrámu. Zpět už se vrátila zrestaurovaná Křížová cesta od Františka Bílka, kazatelna, mohutný kříž z presbytáře, jezulátko a další sochy. „Chrámový kúr je stavebně připraven pro návrat varhan,“ informoval Halama.

Betlém jako důkaz štědrosti

Ve farnosti věří, že se na stvoření de facto nového nástroje potřebné peníze vybrat podaří. A že jsou v Kolíně i v okolním regionu opravdu štědří dárci, dokládá i fakt, že se díky nim nedávno podařilo zakoupit původně jen zapůjčený betlém s dřevěnými sochami v životní velikosti, který se stal novou adventní a vánoční tradicí u chrámu sv. Bartoloměje. Letos tam byl až do 20. ledna, poté se uložil k sezonnímu spánku do depozitu farnosti a znovu se vystaví zase začátkem adventu.

Na koupi soch přispívali jednotliví dárci. Jedna z nich, darovník, má ale kolektivního dárce, jímž jsou obyvatelé Kolína. Na darovníka přispěli do kasičky bezmála téměř 46 tisíc korun, na účet přišlo přes 12 tisíc a hotově na faru lidé přinesli přes 17 tisíc, tedy celkem 75 643 korun.

Dárcům, kteří přispěli na účet, farnost na požádání vystaví potvrzení o přijetí daru pro daňové účely.