„Uzavřeli jsme smlouvy s okolními obcemi tak, aby nový sběrný dvůr mohli využívat i jejich obyvatelé," připomněl Miroslav Kruliš, ředitel Technických služeb Český Brod, které nový sběrný dvůr převzaly do správy.

Moderní areál nabídne 14 typů kontejnerů, do kterých budou moci občané ukládat velkoobjemový odpad, pneumatiky, ledničky, velkoobjemový elektroodpad, bioodpad, železo, nebezpečný odpad a podobně. Jsou zde ale i kontejnery na běžně tříděné komodity jako plast, papír, sklo, nápojové obaly. Pro usnadnění manipulace nájezdovou rampou je liblický sběrný dvůr vybaven mostní váhou. Na ještě novotou vonící areál se při dnu otevřených dveří, který byl součástí slavnostního zakončení výstavby, přijeli podívat i místostarostové z Úval a starosta z Vykáně.

Sběrný dvůr je samoobslužný, na řádné uložení odpadu dohlíží pověřený pracovník. Pro plynulost obslužnosti areálu je třeba, aby lidé vozili odpad již roztříděný (ideálně v pytlích), protože není v silách obsluhy odpad dodatečně dotřiďovat. Nevytříděný odpad může obsluha i odmítnout. Odpad je třeba třídit na jednotlivé komodity do připravených kontejnerů. Nábytek, skříně a skříňky je potřeba rozebrat na jednotlivá prkna, okna pak zvlášť sklo a zvlášť dřevěné rámy. Suť a výkopovou zeminu sběrný dvůr přijímá v objemu do 0,5 m3. Odpad s obsahem azbestu se přijímá jen v malém množství, a to v utěsněných a neprodyšných obalech s nápisy upozorňujícími na obsah asbestu. Co sběrný dvůr nepřijímá, je asfaltová lepenka.

„Provozní dobu sběrného dvora jsme se snažili sestavit tak, aby lidem nejvíce vyhovovala," říká Miroslav Kruliš.
Odpad lze přivézt v úterý od 14 do 18 hodin, ve středu a v pátek od 13 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 16 hodin.

Nový sběrný dvůr v Liblicích postupně nahradí sběrné místo v Českém Brodě v areálu technických služeb. To zatím zůstane v omezeném rozsahu zachováno. Odpad do něj však bude přijímán pouze v malém množství a bude sloužit jen lidem, kteří odpad dopravují ručně, nikoli přiváží auty. Provozní doba bude omezena na dva dny v týdnu, a to ve středu a v pátek od 13 do 17 hodin.

Časem budou omezeny druhy přijímaných odpadů, například velký elektroodpad nebo nebezpečný odpad přijímán pouze v Liblicích.

Slavnostní zakončení výstavby sběrného dvora doprovodil zároveň i dětský den plný her. Podívat se, poučit, pobavit a opéct buřtíka na ohýnku přišlo v horkém dopoledni kolem 120 dětí. Děvčata a chlapci se dozvěděli a v praxi viděli spoustu informací o třídění odpadu a jeho dalším zpracování a využití, zadováděli si na koloběžkách, s míčem nebo při soutěžích, kde se ovšem nehrálo o umístění, šlo hlavně o zábavu a veselé vyžití. Však v době před blížícím se vysvědčením mají děti nejrůznějších hodnocení až až. Velkou atrakcí se pro školáky stala i obrovská mostní váha. Děti se na ní vydováděly, zkoušely, kolik váží celá třída nebo skupinky kamarádů.