„Zastupitelům jsme tuto informaci dali na vědomí,“ řekl Josef Krombholz s tím, že nebylo nutné, aby zadávací dokumentaci schvalovalo zastupitelstvo.

Městu se zadávací dokumentaci nepodařilo bez chyby odevzdat napoprvé. V červenci totiž radnice dostala od Státního fondu životního prostředí materiály zpět. Starosta města vysvětil, že státní fond jim tehdy doporučil, co je potřeba opravit, aby nedošlo k pochybení. Městští právníci tak museli zadávací dokumentaci přepracovat a odstranit nesrovnalosti.

V současné době je vyhlášená veřejná zakázka a Zásmučtí čekají, až se ozvou zájemci, kteří by chtěli zhotovit zakázku. „Na jaře příštího roku bychom měli znát zhotovitele,“ řekl Josef Krombholz a je tak jasné, že v letošním roce již žádné práce na sanaci nezačnou.

Lokalita Vlčí důl, která je kontaminovaná vanilkovými toxiny, je tématem číslo jedna ve městě již dlouhodobě. Město je nyní s každým krokem velmi opatrné. Času mají prozatím Zásmučtí opravdu dost a vše nyní nasvědčuje tomu, že zhotovitele sanace najdou již v roce 2018. Na samotnou sanaci je pak čas dalších šest let. „Sanace musí být hotová do roku 2024,“ připomněl rok, kdy musí být vše hotové starosta.

V případě Zásmuk je opatrnost na místě, jelikož město již jednou pochybilo. Město totiž již jednou finanční injekci na sanaci půdy získalo. Zastupitelé akci před asi dvěma lety přerušili. Na město byla uvalená sankce od ministerstva financí.

Zásmuky totiž měly pochybit při výběrovém řízení na počátku celé akce. Opozice měla obavy z dalších možných sankcí a v akci nechtěla pokračovat.  „Měli jsme obavy, že bude město kromě těch 10 milionů platit ještě další podstatně vyšší sankce, protože bez odsouhlasení změny stále platila původní smlouva, jejichž harmonogram nebylo možné spojit,“ řekl již dříve Jan Tylk za opozici.

Rozhodnutí zastupitelstva se tehdy nelíbilo některým občanům Zásmuk. Sepsali proto petici, kam se mohli podepsat ti, kteří nesouhlasili s rozhodnutím vedení města. Cílem podle iniciátorů petice však tehdy nebylo zvrátit rozhodnutí, ale zjistit, co bude s kontaminovanou lokalitou dál. „Jsem moc rád, že se věci opět daly do pohybu a Vlčí důl se snad brzy zbaví ekologické zátěže. Vím, že to bude ještě pár let trvat, ale je to na dobré cestě,“ řekl Petr Šťastný.

S ekologickou zátěží mají starosti nejen v Zásmukách. Obdobný problém řeší mnoho let také Kouřimští. Tam je třeba zbavit nebezpečných látek areál bývalého podniku Strojobal v Molitorově.