„Do konce týdne by vše mělo být připravené,“ řekl Josef Krombholz s tím, že ho netěší, jak se celý proces vleče. Ačkoli podle původních předpokladů v současné době měla být již vybraná firma, která sanaci provede, akce určitě není ohrožená. Zásmučtí mají stále ještě čas.

Samotná sanace by totiž měla začít až v příštím roce a trvat by měla asi dva roky. Vlčí důl by se měl nebezpečných chemikálii, které jsou pozůstatkem státního podniku, zbavit v roce 2020.
Celá akce vyjde na více než 100 milionů korun. Dotace, kterou město získalo by měla pokrýt 85 % nákladů. S financováním zbylých 15 % by měl pomoci Středočeský kraj.

Nějaké peníze bude muset pravděpodobně město investovat ze své kasy. Z toho důvodu město šetří, aby pak výdaje za sanaci nezasáhly do ročního rozpočtu města. Starosta však stále doufá, že ušetřené peníze nebudou potřeba a částku uhradí například stát, jehož podnik ekologickou zátěž způsobil. Pokud by Zásmučtí měli štěstí a nemuseli do sanace investovat z vlastní kasy, ušetřené peníze by využili na jiné projekty.

Zásmučtí finanční injekci na sanaci lokality, která je kontaminovaná syntetickým ethylvanilinem získali již podruhé.

Poprvé akci přerušili

V roce 2015 totiž zastupitelstvo akci přerušilo. Na město byla uvalená sankce od ministerstva financí. Zásmuky měly pochybit při výběrovém řízení na počátku celé akce. Opozice měla obavy z dalších možných sankcí a v akci nechtěla pokračovat. „Měli jsme obavy, že bude město kromě těch 10 milionů platit ještě další podstatně vyšší sankce, protože bez odsouhlasení změny stále platila původní smlouva, jejichž harmonogram nebylo možné spojit,“ hovořil Jan Tylk za opozici.

Rozhodnutí zastupitelstva se tehdy nelíbilo některým občanům Zásmuk. Sepsali proto petici, kam se mohli podepsat ti, kteří nesouhlasili s rozhodnutím vedení města. Cílem však tehdy nebylo zvrátit nezvratné rozhodnutí, ale zjistit, co bude s kontaminovanou lokalitou dál. „Chceme zjistit, jakým způsobem se to bude řešit, kde chtějí zastupitelé vzít znovu peníze. Zkrátka aby nám řekli, co bude dál,“ konstatovala tehdy iniciátorka petice Markéta Michálková, která v Zásmukách žije a není ji lhostejné, co se děje s jejím okolím.

Starosta města Josef Krombholz byl již tehdy přesvědčený, že by město mělo žádost o dotaci podat znovu. Stejný názor měla také opozice, která však nechápala smysl petice občanů.