Podle slov starosty Michaela Kašpara se nyní pracuje na zaměření. Následně bude nutný také archeologický průzkum. „Máme nabídku na částečný archeologický průzkum, který by se měl dělat v následujících měsících. Bude obnášet tři sondy na dvorku mezi rabínským domem a židovskou radnicí. Poté se společně s Národním památkovým ústavem rozhodne, zda to bude stačit, nebo jestli se bude dělat rozšířený průzkum,“ popsal starosta.

Rozšířený archeologický průzkum by znamenal, že by se muselo odkopat celé vnitřní nádvoří, což by samozřejmě představovalo delší časový úsek. „Po ukončení průzkumu chceme soutěžit projektanta na rekonstrukci,“ upřesnil starosta.

Po opravě obou domů a koupi přilehlé bašty by měl v lokalitě vzniknout areál propojený se synagogou, hovoří se i o vybudování přístupové lávky.

V domě č. p. 124, jehož průčelí je vidět z ulice, žilo několik různých rabínů, jako poslední rabín Richard Feder. Zadní dům č. p. 125 sloužil jako židovská radnice a dům pro služebnictvo. V rabínském domě se zachovaly tři rituální lázně - mikve, jež jsou dodnes funkční.

Mikve sloužily k rituálnímu očištění před začátkem šabatu, u žen před svatbou, po porodu a po menstruaci. Lázeň musela vždy obsahovat čistou přírodní vodu, musela mít přítok a odtok a hloubku, aby umožňovala dospělému člověku se úplně ponořit.