Městská hudba Františka Kmocha má v současné době uniformy, které již nejsou ideální. Proto město Kolín v letošním roce vyčlenilo z rozpočtu 600 tisíc na kompletní ušití nových reprezentativních uniforem, které navrhl známý návrhář Česlav Jaroš. „Tedy člověk jeden z nejpovolanějších v České republice a myslím, že uniformy, které budou ušity do konce letošního roku, budou jedny z nejreprezentativnějších mezi orchestry v ČR,“ připomněl starosta Kolína Michael Kašpar.

Vyjádřil se zároveň k otázce, kdy město hledá pro orchestr nové prostory a jednou z možností byl suterén v bývalém klubu C v Pražské ulici, což mezi některými Kolíňáky rozvířilo řadu emocí.

„Městská hudba dlouhodobě řeší prostory pro své působení. Proto jim byl nabídnut i tento prostor, ke kterému proběhlo několik jednání a pochopitelně byla zadána zvuková studie, aby město nevynakládalo zbytečné investiční prostředky do prostor, kde by poté Městská hudba Františka Kmocha nemohla hrát,“ shrnul kolínský starosta a doplnil, že studie nakonec nevyšla. „Tedy se z této možnost ustoupilo,“ doplnil Kašpar.

V rámci budoucí rekonstrukce objektu Zámecké, kde sídlí dům dětí a mládeže a od prvopočátku své existence i Kmochova hudba, bude město řešit možnosti úpravy prostor právě pro hudebníky, aby jim vyhovovaly co nejvíce.

„Pokud by se kdokoliv podíval do rozpočtu Kmochovy hudby, tak od roku 2019 se navýšil o více než 300 tisíc korun. Celkově na 1,1 milionu, tedy došlo k zásadnímu navýšení. Mimo jiné proto, aby byli hudebníci za zkoušky a koncerty finančně odměněni,“ připomněl starosta.

Rozpočet prý dosahuje již pravidelně 1,1 milionu korun, – a počítá se s tím i pro rok 2021 „Pro srovnání, za našich předchůdců, před rokem 2010, byl rozpočet kolem 500 tisíc za rok, tedy podpora je více než dvojnásobná,“ zdůraznil starosta.

Městu se navíc podařilo před několika lety vykoupit od státu Kmochův dům, kde připravuje projekt a žádá o dotaci na jeho rekonstrukci. Mimo jiné budou náplní domu kulturní prostory, prostory i pro Městskou hudbu Františka Kmocha a zejména pak pro plánované muzeum Františka Kmocha a dechové hudby.