Informace z obecního úřadu nyní uslyší občané v pravidelnou dobu v obou obcích naráz, což bylo hlavním cílem tohoto projektu.

„Rozhlas byl zprovozněn v rámci rekonstrukce osvětlení. Tím došlo i k posílení lokality, kde nebyl téměř slyšet. Hlášení bude pravidelně v danou hodinu. A tak, jak lidé vědí, že zprávy v televizi mají svůj přesný čas, tak bychom je rádi naučili poslouchat naše hlášení“ uvedl starosta Ivan Kašpar s tím, že pro občany zavedli novou službu.

„ Zprávy nyní zasíláme i formou SMS. Další možnost je zavolat si na telefonní číslo, které bude speciálně na tyto zprávy. Tam uslyší poslední zprávu z hlášení,“ ukončil Ivan Kašpar.

Investice na rekonstrukci osvětlení a rozhlasu byla čtyři sta tisíc korun, obec se finančně podílela polovinou částky. Na další rozšíření by bylo potřeba daleko více finančních prostředků. Z tohoto důvodu bude obec své další požadavky řešit až příští rok.