Řešení situace spočívá určitě v prevenci, na kterou se zaměřují jak výchovní poradci na základních školách, tak i třeba policie v rámci svých preventivních besed. Co se ale týká přednášek policie, mluvčí kolínských policistů Martina Fejfarová upozornila na to, že si taková rizika mnohdy neuvědomují ani dospělí, kolik toho o sobě na internetu říkají.

Mnohdy tak dávají okolí spoustu údajů, fotografie se navíc dají lehce zneužít. „S preventivním projektem zaměřeným na bezpečí v kyberprostoru navštěvujeme školská zařízení jak na úrovni základní školy, tak i školy střední,“ řekla Martina Fejfarová.

Děti jsou na sítích naprosto běžně

Zajímavostí Kolína je bezpochyby Základní škola Mnichovická, která se stala pilotní školou projektu Škola doby datové v rámci Nadace O2. Děti se o problematice dozvídají již od čtvrté třídy v rámci předmětu Informatika, vysvětlila ředitelka školy Iva Lokajová.

„Zvažovali jsme, jestli čtvrtá třída není příliš brzy, ale určitě ne. Spousta dětí ve čtvrté třídě sociální sítě používá a neví, jaké nebezpečí tam číhá,“ vysvětlila. Žáci se tak seznamují s počítačovou bezpečností pomocí filmů, herních karet i v rámci přednášek.

Nedá se ale říct, že by se ostatní školy v regionu problematice nevěnovaly, naopak. Ani v Základní škole Miloše Šolleho v Kouřimi se nejedná o nijak nový koncept. „Přednášky na toto téma provozujeme už několik let, věnujeme se mu průběžně,“ řekla Hana Borová, ředitelka školy. Dodává ale, že ve finále to je na dětech, jak s nabytými informacemi naloží.

Rodiče o seminář zájem neměli

V Kolíně na ZŠ Mnichovická dětem přednášeli odborníci z Palackého univerzity. „Seznamovali je s nebezpečím, o kterém mnohdy nevědí ani rodiče,“ dodala. V tom právě vězí problém: mnozí dospělí nemusejí ani znát moderní sociální sítě, které používají jejich děti. Ve škole tak chtěli udělat i seminář o této tématice pro rodiče.

„Tolik rodičů nepřišlo. Kdo ale dorazil, tak nám poslal děkovný dopis. Začala je problematika zajímat, zjistili, co všechno nevědí,“ popsala ředitelka školy Iva Lokajová. Obava, že rodiče nestíhají sledovat poslední trendy a reagovat na ně i s ohledem na bezpečnost svých dětí, se tak bohužel v některých případech potvrzuje.