Důvody pro dřívější přerušení řízení podle jejích slov koncem ledna pominuly, a řízení tak dále pokračuje. Do doplněných podkladů mají možnost nahlédnout všichni účastníci řízení u stavebního úřadu. Ten mohou navštívit vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin. Stejný termín pro vyjádření svých stanovisek mají také dotčené orgány, mezi kterými je mimo jiné Hasičský záchranný sbor z Kolína, Krajský úřad, policie nebo například Státní energetická inspekce. Možnost je však časově omezena. „Lidé mají možnost vyjádřit svůj názor do 25. února," potvrdila Ewa Chmelíková. Od loňského července se táhne řízení týkající se výstavby bioplynové stanice v Kostelci nad Černými lesy.

V říjnu bylo řízení přerušeno, což stavební úřad odůvodnil tím, že předložené podání neobsahovalo předepsané náležitosti a neposkytovalo dostatečný podklad pro jeho posouzení.

Z kauzy bioplynové stanice…

Ihned po zveřejnění záměru na výstavbu vznikl petiční výbor, který byl proti. „Bojíme se zejména zápachu," prozradil Zdeněk Karásek, člen petičního výboru. Podle jeho slov nemusí být zápach tak hrozný při samotném provozu, ale například při plnění a vyprazdňování. Petiční výbor požádal město o spolupráci a na městském úřadě vzniklo podpisové místo a iniciativa byla vyhlášena rozhlasem. Rada města s požadavky petičního výboru souhlasila proto, že ji nevyhověl Kraj se zpracováním vlivů bioplynové stanice na životní prostředí. „Krajský úřad neodmítá zpracování posudku, ve zjišťovacím řízení vyhodnocuje, zda předložený záměr může mít významně negativní vliv na životní prostředí. Krajský úřad vyhodnotil situaci tak, že zadání posudku není nutné," popřela námitky města Markéta Vítková, tisková mluvčí Kraje. „Proti bioplynové stanici se ústy svého starosty přihlásila i obec Oleška," prozradila Havelková. Ta vznesla námitku kvůli enormnímu dopravnímu zatížení v obci.