Oba muži tak dali své síly dohromady a společně vytvořili malou knihu říkadel, ve které nechybějí ilustrace doplňující verše.

Lubomír Peták z Radimi celou knihu ilustroval, František Kusák dodal jednoduché a milé verše vhodné pro děti předškolního věku.

Tématika, kterou si autoři knihy vybrali, je čistě vesnická. Na obrazcích a v krátkých říkadlech naleznete motiv zahrady, domácích zvířat, hospodářství a lesa.

„Knihu jsme vytvářeli bez nároku na jakýkoli honorář nebo odměnu," vysvětlil Lubomír Peták, že v jejich tvorbě není žádný záměr zbohatnout.

Podle něj pouze chtěli udělat radost dětem, které navštěvují radimskou mateřinku a částečně se tak podílet na jejich vzdělání. Sami autoři by však knihu nevydali. „Požádali jsme o pomoc Martina Sýkoru, starostu obce Radim. Bez něj by se knihu nepodařilo vydat," adresoval slova díků na adresu vedení obce Radim Peták.

Obec Radim vypomohla materiálně. Kniha byla vydaná vlastními silami v červenci tohoto roku.

V oběhu, tedy v obcích Radim a Chotutice, koluje deset kusů této knihy. (