Kompletně nový kabát dostaly silnice od nedávno vybudovaného napojení Cerhenic na silnici I/12, přes průtah Cerhenicemi, Ratenicemi a Vrbovou Lhotu až k dálnici samozřejmě včetně úseků spojujících tyto obce.

Slavnostní otevření komunikací se uskutečnilo v Cerhenicích za přítomnosti vedení městyse a řady významných hostů, z nichž všichni měli jedno společné. Smáčel je déšť, a to opravdu vydatný. Přítomní se shodli, že to jistě nově opraveným silnicím prší štěstí, a budou tedy motoristům sloužit dlouho a bez dopravních nehod.

Malé mažoretky z kolínského klubu Srdíčko odvážně předvedly své pěkné sestavy i mezi dešťovými kapkami a sklidily za to zasloužený potlesk podobný jako při slavnostním stříhání pásky.
Rekonstrukce silnic přinesla nejen lepší technickou kvalitu komunikace, ale měla by přispět i k bezpečnější jízdě a také by se měly snížit náklady na údržbu.