„Dva menší postranní obrazy byly sejmuty, velký zůstal zavěšen a je restaurován z lešení. Probíhá sejmutí povrchových nečistot, oprava případných lokálních drobných defektů a tmelení,“ uvedla mluvčí Iva Blűmelová za město Kolín.

„Proces restaurování je realizován podle závazného stanoviska vydaného oddělením Památkové péče Stavebního úřadu v Kolíně a probíhá pod dozorem jak stavebního úřadu, tak především pod dozorem Národního památkového ústavu,“ doplnila mluvčí.