Tuto otázku aktuálně řeší v Klášterní Skalici. „V obci máme zvon na odkládání tohoto odpadu, ale je volně přístupný," vysvětlil starosta obce Jaroslav Lukeš s tím, že správně by sběrné místo na tento typ odpadu mělo být oplocené, tedy nepřístupné čtyřiadvacet hodin denně občanům. Obec by zkrátka měla mít kontrolu nad tím, co lidé do sběru přinášejí.

Nyní tedy v Klášterní Skalici hovoří o tom, jak situaci vyřešit. Zda bude stačit jen oplotit prostor, kde nyní stojí kontejner a nebo zajistit úplně jiné místo, kde by občané mohli odpad odevzdávat.

Jeden z nápadů zněl udělat sběrné místo v místní hasičárně. To by však znamenalo, že by lidé museli respektovat danou dobu, kdy mohou nepotřebné kovy odevzdávat, jelikož na místě by vždy musela být zodpovědná osoba, která by nejen místnost zpřístupnila veřejnosti, ale navíc by také dohlédla na to, co lidé na sběrné místo přinášejí.