Existuje už studie, zohledňující budoucí nárůst kapacity této školy, která se časem stane školou svazkovou - stoupne tak počet dojíždějících žáků. Chystá se přístavba nového pavilonu a zvýší se počet tříd. Studie navrhuje zavedení zóny 30, instalaci mobilních zpomalovacích polštářů, oboustranné parkování, takzvanou šikanu, která pomocí geometrie nutí řidiče ke dvojí změně směru, a tím pádem i ke snížení rychlosti.

Dalšími návrhy byly omezení vjezdu tranzitní dopravy a možné zjednosměrnění ulic Na Vyhlídce, Maroldova a Jana Koziny.

Poznáte obec na Kolínsku?
FOTOKVÍZ: Poznáte obec na Kolínsku?

Projektová dokumentace počítá u přístavby základní školy s vybudováním parkovacího stání K+R (pro krátké zastavení), zároveň budou zohledněny požadavky na úpravu vyznačeného prostoru pro vjezd na pozemky obyvatel v dotčených ulicích. U pavilonu F nemocnice se bude rozšiřovat počet parkovacích míst a vzniknou parkovací stání určená pro zaměstnance nemocnice.

Po projednání s obyvateli bude podle návrhu studie v dotčené oblasti plošně zavedena zóna 30, na vyznačených místech budou instalovány mobilní zpomalovací polštáře a na základě většinové shody bude zjednosměrněna pouze ulice Na Vyhlídce. Po roční zkušební době se případně přistoupí k této úpravě také v dalších ulicích. Jednosměrný provoz v ulici Na Vyhlídce by měl vyřešit nebezpečné situace, ohrožující především děti, k nimž dochází v ranních hodinách při otáčení aut u přechodu pro chodce.

Z Králičího hopu v Kolíně.
PODÍVEJTE SE: Ve společenském domě tentokrát skákali králíci a mluvili papoušci

Během setkání s občany přišla řeč i na opravy silnic. Město chystá ve dvou etapách opravu Žižkovy ulice, kde vznikne i přechod pro chodce do Wolkerovy ulice. Zastupitelé rozhodli také o přípravě oprav ulice Bedřicha Smetany.

Dalším tématem setkání bylo zavedení rezidentního stání. Po krátké diskuzi došlo ke shodě, že v tuto chvíli nejde o funkční řešení a od tohoto kroku se upustilo.