„Ne v každém domově pro seniory řeší zahradu takto do detailu. Posekat trávu, prořezat stromy či zkrátit živý plot, to ano, ale jít dál a léčit zahradou?! V Clementas využili zahradu jako prostředek terapie. Její návštěva léčí nejen svou přírodní hodnotou, ale také tím, jak je projektovaná z hlediska potřeb klientů, o které zde pečují, a s tím spojené léčby,“ uvádí Alice Švehlová, výkonná ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Zahrada za budovou moderního domova je přesně geometricky řešena, je v ní možné nalézt několik procházkových okruhů, kdy si klient sám zvolí, na jakou vzdálenost si troufne.

Okruhy umožňují chůzi v tzv. nekonečných kruzích, aby senioři s demencí, které jejich onemocnění nutí k pohybu, mohli mít „nekonečnou“ trasu. Na procházkových cestách uvnitř zahrady je také více laviček a odpočívadel, kde se mohou klienti jednoduše posadit, popovídat si nebo se zde setkat s rodinou. Je tam také možné vyjet i s lůžkem nebo speciálním geriatrickým křeslem pro plně imobilní klienty. Plně bezbariérovou zahradu tak budou moci využívat lidé, kteří se pohybují pomocí chodítek a invalidních vozíků, ale i ti, kteří by se jinak s ohledem na svůj pohybový hendikep ven vůbec nedostali.

V zahradě jsou také fitness prvky pro fyzické cvičení seniorů a prvky zaměřené na procvičení kognitivních (poznávacích) dovedností, kde si klienti procvičí myšlení a paměť. Chodníky jsou široké, aby mohli chodit ve větších skupinách a povídat si. Součástí procházkových okruhů jsou také interaktivní tabule, kde se mohou seznámit s flórou a faunou Kolínska. „Prohlížením se prohlubují vzpomínky, lze je volit jako témata k reminiscenční (vzpomínkové) terapii, pokaždé na nich klienti mohou objevit něco nového,“ popisuje ředitelka mlékovického domova Andrea Faltysová.

Je zde také myšleno na smyslovou terapii, kdy si klienti mohou utrhnout drobné ovoce, přivonět k bylinkám a mohou se projít také po tzv. Kneippově chodníku, kde použité materiály povrchu při chůzi procvičují různé svaly nohou, masírují (i v botě) chodidlo, a klienti tak procvičují stabilitu.

„Náš domov mimo jiné vyniká tím, že má rozlehlou zahradu, dalo by se říci park. To není standardem domovů pro seniory. Naši klienti si pobyt v ní užívali i před úpravami. Nyní však zahrada zásadním způsobem respektuje specifické potřeby našich klientů, stala se interaktivní a pomáhá jim udržet zachovalé dovednosti, případně je rozvíjí,“ říká ředitelka.

Každá taková „velká maličkost“ zdejším klientům velmi pomáhá. Umožňuje jim například bez pomoci se postavit, s podporou se najíst, napít, učesat vlasy.