Po třech letech neustálých oprav se tedy generální rekonstrukce může prohlásit za ukončenou. „Podařilo se nám zachránit renesanční památku,“ pochlubil se spokojeně starosta městyse Martin Charvát.

Do té doby byla střecha v dezolátním stavu. To dokládá fakt, že do zvonice dokonce létali holubi. Stav před opravou popsal Martin Charvát. „Střecha se propadla. Navíc přišel vítr a proboural podsebití. To stavbu ještě více narušilo,“ líčil starosta.

Společně s církví tedy dali dohromady finanční prostředky, kterými stavbu zachránili.

Ve zvonici byla také zřízena i stálá expozice k historii plaňanských zvonů.

V současné době k úplné rekonstrukci chybí pouze dodělat fasádu. Jestli se ale takové opravy budou realizovat rozhodne až další vedení města. Budova zvonice stále plní svůj účel. Každou neděli totiž Plaňanští zvoníci upozorňují všechny obyvatele městyse, kdy přišla dvanáctá hodina.

S budovou plaňanské zvonice také souvisí tradiční Plaňanské zvonění. Starosta ale upozornil, že jubilejní desátý ročník bude také poslední.

Zdůvodnil to tím, že návštěvníci už nemají o takovou akci zájem. „Chystáme ale další podobnou akci, takže žádná tradice rozhodně nezemře,“ líčil starosta Martin Charvát.