V přízemí bude kontaktní centrum pro uživatele návykových látek, v prvním patře zázemí pro terénní pracovníky, kteří tyto uživatele vyhledávají a sbírají použité injekční stříkačky v Kolíně, Českém Brodě, Pečkách, Čáslavi a v Kutné Hoře.

Na stejném podlaží vzniklo také pracoviště odborného sociálního poradenství zaměřeného na řešení problematiky závislosti. Tam budou docházet například lidé, kteří se rozhodli přestat s drogami, alkoholem nebo chtějí řešit svou závislost na hazardu.

Druhé patro poskytne prostor pro rodiče, kteří v minulosti prošli závislostí.

V nové budově K-centra na rohu Zahradní ulice a ulice U Křižovatky bude pracovat 13 zaměstnanců, co do klientů jde aktuálně o 267 klientů K-centra, 163 klientů poradny pro závislosti a 35 rodičů.