Že tam léta nevkročila noha turistů, to už by bylo přesnější. A to se má brzy změnit. Kolínská vodárenská věž se má totiž v horizontu měsíců stát vyhlídkou. Tomu ale bude předcházet řada prací.

Mříž na schodech po straně bývalé fontány je otevřená. Po vystoupání schodů se člověk ocitne na ochozu, na kterém je vstup do samotné věže.

Technická místnost připomíná bunkr

Vnitřek tubusu ale po letech, kdy byla budova opuštěná, připomíná spíše postapokalyptický bunkr. Z vrcholu věže kape až na její samotné dno voda, která se kumuluje v technické místnosti pod úrovní vstupního patra.

Kolínská vodárna při rekonstrukci.

Technická místnost kolínské vodárny. Foto: Deník/ Jakub Šťástka

Věž připomíná spíše bunkr než technickou místnost. Jejímu středu dominuje jen těžko popsatelné zařízení, které kdysi dávno sloužilo k distribuci vody.

Kdysi dávno jak stavitelé poznamenávají, dnes by kapacita věže jen těžko stačila pro tamější sídliště.

Nahoru vede přes tři sta schodů

Schody jsou úzké s nízkým nášlapem. Stavitelé hovoří také o tom, že by si vyhlídka zasloužila výtah, který se ale v rámci rekonstrukce nechystá. Abyste se dostali na vrchol věže, potřebujete překonat zhruba tři sta schodů. Teď je špatný okamžik vzpomenout si, že nemáte rádi výšky.

Schodiště, respektive to, co je na jeho povrchu, dává tušit, že v posledních letech vodárnu navštěvovali hlavně holubi. Ti jsou ale teď už pryč. O více jak tři sta kroků později vstupujeme do místnosti, která je přímo pod kovovou nádobou na vodu. Místnost je nízká, dominují jí prosklené zdi a železný žebřík, který vede ještě nahoru.

Kolínská vodárna při rekonstrukci.

Žebřík, který vede do samotné nádoby na vodu. Dnes by její kapacita už nestačila ani pro tamější sídliště. Foto: Deník/ Jakub Šťástka

Tady ale naše prohlídka končí. Až bude ale plánovaná rekonstrukce vodárenské věže u konce, samotná nádoba bude veřejnosti přístupná. Jenom pro návštěvníky nepraktický žebřík nahradí menší točité schodiště.

Co se vše konkrétně ve vodárně chystá, jak bude vypadat po nákladné rekonstrukci? O tom jsme si popovídali s Martinem Tichým, vedoucím odboru regionálního rozvoje.

Zrekonstruovaná vodárna nabídne stálou expozici na téma technických památek

Vodárna projde zásadní rekonstrukcí. Kromě záchrany ze statického hlediska by se měla dočkat předělání na vyhlídku. Co konkrétně Kolíňáky ve vodárně čeká?

Jedná se o dominantu města, stavbu, která je kolínskými občany vnímána jako charakteristická pro město, jako jeden z typických znaků města Kolína. Stavba je zajímavá také z architektonicko-technického pohledu a dnes již nefungující zásobárna vody byla v nedávné době prohlášena kulturní-technickou památkou. Dlouhé roky stavba nebyla středem zájmu investic, dokonce ani udržovacích prací, technický stav se postupně zhoršoval a tato pro Kolín významná památka chátrala. Vodárenská věž byla v minulosti dokonce prodána a město ji potom znovu vykoupilo do svého vlastnictví. Zaslouženou pozornost si opět získala až v roce 2011, kdy začaly vznikat úvahy o její záchraně a využití.

Město Kolín podniklo další kroky a v roce 2012 za pomoci dotace realizovalo stavební úpravy a opravu vodárenské věže. V rámci akce byly provedeny zejména záchranné stavební práce a práce zajišťující statiku objektu a práce zabraňující zhoršení stavu vodojemu. Místa s narušenou betonovou konstrukcí byla opravena, následně byla provedena kontrola výztuže. Výztuž byla doplněna a ochráněna proti korozi a doplněna byla i betonová vrstva.

Starosta Vít Rakušan řekl, že součástí vodárny nebude výtah, protože to nedovolili památkáři. Proč je výtah problém?

Výtah ve věži skutečně nebude. Původně byl plánován, ale po stanovení podmínek památkáři, kdy bylo vyžadováno celoskleněné provedení výtahu, by se rekonstrukce za použití takového prvku prodražila tak, že by se stala obtížně realizovatelnou.

Rekonstrukcí by také mělo projít okolí vodárny, měl by tam vzniknout park. Jak bude vypadat, co Kolíňákům nabídne?

Dojde také k úpravám nejbližších přilehlých venkovních prostor. Změna širšího okolí vodárny není součástí této investiční akce, bude později řešena samostatně.

Na vodárně by také měla být pobočka infocentra. Domníváte se, že lokalita nabídne dostatečný turistický ruch, aby se infocentrum využilo? Bude součástí vodárny třeba kavárna nebo restaurace?

V prvních letech fungování věže není počítáno s využitím prostor samotného objektu pro restauraci, nebylo by to ani zcela v souladu s podmínkami získané dotace. Bude určena osoba, která se bude starat o provoz zařízení, ale informační centrum by zde nebylo dostatečně využíváno, proto není v plánu.

Na kolik rekonstrukce vodárny vyjde, kolik z toho hradilo město?

V minulém roce se městu podařilo zajistit financování pomocí prostředků z dotačního programu. Celkové náklady budou 9,4 milionu, z nichž asi 80 procent bude hrazeno z dotace. Cílem plánované rekonstrukce vodárenské věže je zpřístupnění této kulturní památky široké veřejnosti s důrazem na zvýšení atraktivity lokality. Rekonstrukce byla zahájena na konci minulého roku a v současné době práce pokračují dle technické dokumentace.

Výsledkem realizace bude architektonicky zajímavý, veřejně přístupný objekt, kde bude možné získat historické a technické informace o samotné stavbě věže doplněné tematickými exponáty (téma vody). Vznikne bezbariérový přístup na první ochoz.

Hovořilo se o tom, že v jedné části bude expozice s projekcí o historii vodárny. Můžete to přiblížit?

V objektu bude umístěna stálá expozice na téma Technické památky industriální architektura v Kolíně. V horní části průchozího tubusu vodní nádrže by mohly být umístěny 3D modely vybraných staveb Kolína. V horním podlaží bude vyhlídka a u každého směru výhledu informace, jaké další zajímavosti daným směrem existují.