Samotná rekonstrukce v ceně 11,8 miliónu korun bez DPH se odehraje ve dvou etapách, most se tak opraví po polovinách. „Práce budou probíhat za provozu, čím dojde k částečné uzavírce v úseku pracovního místa v délce zhruba 100 metrů a omezení jízdních pruhů ze stávajících čtyř na dva. Provoz tak bude veden vždy ve volné polovině provizorními jízdními pruhy vymezenými svodidly a vodícími prahy v režimu 1+1,“ vysvětlil.

Dopravní omezení v tomto místě bude trvat do listopadu 2020, na kdy je plánované předání mostu do užívání. „ŘSD připravuje v Kolíně do realizace další rekonstrukci mostu na silni I/38H a to mostu s evidenčním číslem 38H-039 přes Popelku, přičemž stavební práce by zde měly být zahájeny ještě v průběhu léta 2020,“ dodal Martin Buček.