Ta totiž nebere konce. Mluvčí kolínské radnice Jiřina Holubová oznámila, že oproti původním plánům bude stará lávka zavřená ještě dnes. Pěším se přitom měla otevřít již v sobotu. Důvod? „Je prováděna finální izolace betonové mostovky," vysvětlila Jiřina Holubová.

Zákaz vstupu je nutný kvůli samotné použité technologii. „Prosíme veřejnost, aby respektovala naprostý zákaz vstupu v případě, že je lávka uzavřena mobilním oplocením," řekla.

Proč je no nutné, i to zdůvodnila. „Izolační vrstvy potřebují mezi jednotlivými aplikacemi vytvrdnout, pošlapáním nevyschlé pryskyřice by došlo k znehodnocení a opakování procesu," popsala.

Lávka měla být přitom krátce uzavřená minulý týden, místo toho se chodcům znovu uzavřela od 14. července, měla tak zůstat do soboty. Ovšem to nestačilo, takže bude zavřená ještě dnes. Kolínská radnice již v minulosti oznámila, že na stavební firmu uvalí sankce za nedodržení termínu dokončení. „Smluvní pokuta bude počítána ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 2.814.061,91 koruny včetně DPH za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, tj. dle dodatku smlouvy o dílo od 27. června 2015," odpověděla Kolínskému deníku.

Poslední uzavírka byla nutná kvůli pokládání finální izolace betonové mostovky, kvůli které se muselo čekat na lepší počasí.