„Probíhající rekonstrukce s sebou nese bohužel i nutnost přestěhovaní do náhradních prostor, kde bude gynekologicko-porodnické oddělení fungovat zhruba do května roku 2019. V současné době pracují ve čtyřech podlažích pavilonu G v nemocnici v Kolíně místo lékařů a sestřiček dělníci mnoha profesí, což přeloženo do češtiny znamená, že právě probíhá kompletní rekonstrukce porodnice a gynekologického oddělení. Skončit by měla o prázdninách tohoto roku. Podmínky budou mít nastávající maminky a jejich ratolesti skutečně adekvátní svým požadavkům a očekáváním,“ sdělil ředitel nemocnice Petr Chudomel.

Vzniknou čtyři moderně vybavené porodní pokoje. Rodičky by měly získat větší pohodlí a především soukromí. Nová porodnice bude také nově vybavena nejmodernější technikou. Lepšího zázemí se dočká i zdravotnický personál. Rekonstrukce se bude týkat i jednotky pooperační péče a oddělení jednodenních výkonů.

Další investicí jsou opravy na detašovaném pracovišti v kutnohorské nemocnici. „Jedná se o modernizaci infrastruktury, výtahů a zejména komfortu pro pacienty chirurgického oddělení, který se projeví významným zlepšením podmínek pro hospitalizované. Počítáme s investicí 9 milionů,“ popsal ředitel.

Projekt paliativní péče v rámci Kutnohorské Léčebny dlouhodobě nemocných již funguje od minulého měsíce. „Zaměřuje se na pacienty v terminálních stádiích onemocnění s důrazem na zachování kvality života a s cílem zmírnit bolest a zachovat pacientovu důstojnost. Nedílnou součástí je poskytování duchovní podpory a to včetně jeho blízkých,“ dodal Chudomel.

Jiří Červín