Před zahájením rekonstrukce bude upraven dopravní řád a instalováno dočasné dopravní značení. „Veřejnost bude moci do areálu vjíždět hlavním vjezdem z ulice Žižkova, ale s tím rozdílem, že směr jízdy poté bude možný pouze k pavilonu interny a komunikace kolem parčíku za vrátnicí bude upravena jako kruhový objezd,“ uvedla.

Lidé budou moci parkovat na veřejném parkovišti naproti nemocnici. Aby se minimalizoval dopravní provoz v areálu nemocnice, budou zavedeny poplatky pro parkování pro zaměstnance v přední části nemocnice a zvýšen poplatek za parkování pro ostatní návštěvníky nemocnice. „Doba bezplatného parkování se prodlouží z 20 na 30 minut a poté bude poplatek za parkování za každou započatou hodinu zvýšen z 30 na 50 korun,“ řekla Stanislava Kubincová.

Výjezd z areálu bude prioritně směrován k točně autobusů, kde bude umístěno pracoviště pro výběr parkovného. „Směr průjezdu nemocnicí a pak i výjezdu bude řádně označen. Výjezd u točny autobusů bude v provozu v pracovní dny od 7 do 15 hodin. O sobotách a nedělích a ve zbylou denní a noční dobu a ve výjimečných případech bude výjezd umožněn hlavní bránou,“ popsala mluvčí nemocnice další změny.

Přechodná úprava pohybu na vnitřních komunikacích areálu Oblastní nemocnice v Kolíně v době rekonstrukce pavilonu P.

Tím ale změny nekončí: průjezd ke stávajícímu výjezdovému terminálu bude pro vozidla uzavřen. Komunikace podél pavilonu P zabere staveniště, zachovaný bude pouze zhruba 1,5 metru široký pás pro pěší a imobilní osoby, aby se mohli dostat k zadním pavilonům – k plicnímu oddělení a dialýze.

Zadní vjezd z ulice U Nemocnice bude otevřen pouze pro zaměstnance s možností bezplatného parkování na dvou zadních parkovištích pro ně vyhrazených. „Pro veřejnost bude vjezd zadní závorou zakázán. Tato zadní část areálu bude oddělena oplocením a nebude možný průjezd do přední části areálu,“ podotkla mluvčí.

Jak vysvětlila, nemocnice musí v první řadě zajistit bezpečný pohyb pacientů, klientů a ostatních návštěvníků nemocnice; a pak také bezpečný průjezd všech vozidel integrovaného záchranného systému. „Z těchto důvodů žádáme řidiče o striktní dodržování dopravního značení a respektování zákazů stání či zastavení. V opačném případě budou vozidla stojící na zákazech bez varování odtahována,“ dodala.

Vedení nemocnice žádá veřejnost i své zaměstnance o pochopení tohoto přechodného opatření. Je si vědomo, že dopravní situace jak v areálu nemocnice, tak i v jejím nejbližším okolí je velmi komplikovaná a proto – po předchozím jednání se zástupci Města Kolín – zahájilo přípravu výstavby nového centrálního parkoviště pro zaměstnance v západní části areálu (dnes oblast zahrádek). Cílem je zklidnit dopravu v areálu nemocnice tak, aby byl umožněn nerušený provoz nemocnice a bezpečný pohyb především pacientů, návštěvníků i zaměstnanců.