„Je to základní dokument k tomu, abychom mohli čerpat dotace od ministerstva kultury. V minulých letech se z tohoto programu opravily fasády z obou stran Žerotínského paláce i střecha, pomohlo se i soukromým majitelům domů v památkové rezervaci, dotace putovala například na bývalou rybárnu na Karlově náměstí nebo na dům Garancie,“ předeslal starosta Michael Kašpar. Letos se z programu nadále opravuje například Kamarýtův dům v Brandlově ulici.

Uspět chtějí také napřesrok

„Příští rok chceme zase uspět. Letos jsme vyhráli jako nejlepší program Středočeského kraje, za což jsme získali odměnu sto tisíc, a navíc čerpali dotace ve výši 3,6 milionu,“ pochlubil se starosta.

V dokumentu byly aktualizovány památky připravené v období let 2021 až 2027 k obnově a došlo i k personální změně, kdy je v pracovní skupině nově Jindřich Záhorka, zástupce ředitele Regionálního muzea v Kolíně.

Mezi památky nově připravení k obnově patří například budova radnice, konkrétně úprava vnitřního atria s odhadem nákladů něco přes šest milion korun, oprava bašty ve dvoře objektu č.p. 3 v ulici Na Valech, jež je součást městského opevnění v areálu pekárny Hankovec s odhadovanými náklady cca pět milionů korun, soutěž na novou městskou knihovnu nad zbytkem ječných půd (cca 98 milionů) a mnoho dalších městských, soukromých nebo církevních akcí včetně pokračování rekonstrukce kolínského zámku.

Budoucnost zámku

„Po letošním dokončení střechy na příští rok řešíme zahájení prací na interiérech. Nejprve by měl proběhnout stavebně historický průzkum a posouzení rozvodů, tedy co se bude vybourávat a co zůstane. Zároveň chceme upravit několik let starý projekt chystaný pro žádost o dotaci z Norských fondů,“ uvedl starosta. Do budoucna je pak vizí přístavba purkrabství, úprava nádvoří, výstavba infrastruktury, projekty na opravu fasád sladovny, ohradní zdi a objektů zámku nad tratí nebo také obnovení průchodu původní branou, tedy u výjezdu z parkoviště.

Celkem je na území Městské památkové rezervace 62 nemovitých památek, z nichž osm je ve vlastnictví města a dvě ve vlastnictví církve. U areálu chrámu sv. Bartoloměje je to vlastnictví města i církve. Jeden objekt je ve vlastnictví Středočeského kraje, právnické a fyzické osoby vlastní 51 objektů.