V indiánské vesničce si budou moci zájemci vyzkoušet, jak je těžké rozdělat oheň pomocí třecích dřev nebo pazourkem a ocílkou, chytit mustanga do lasa nebo bojovat u kůlu. Ženy a dívky se mohou inspirovat indiánskými výšivkami, šaty a dalšími předměty. Přichystána je také řada her, například psouní prolézačka. Jako domorodí stopaři budou moci návštěvníci projít Indiánskou stezkou otázek rozmístěných po celé zoo.

Jedním z hlavních bodů programu se odpoledne stanou křtiny čtyř ze šesti letošních mláďat bizonů. Kmotrem bude Liga lesní moudrosti, jejíž členové se rádi inspirují právě životem severoamerických indiánů.