„Jakmile necháme opravit příslušnou část a natáhneme vedení zpátky, je téměř okamžitě znovu pryč,“ říká starosta města Jaromír Fischer. „Ve sběrně za to zloděj dostane pár korun, ale náklady na opravy rozhlasového vedení jsou značné,“ dodává. „Navíc neustálé obnovování vedení je neefektivní, protože městský rozhlas neplní svoji informační funkci. Zloději jsou zkrátka rychlejší,“ přidává se místostarosta Jakub Nekolný.

Proto se radní rozhodli už stávající nadzemní vedení neopravovat. V současné době uvažují o náhradním řešení. Možností je několik: využití kabelové televize, zasílání SMS zpráv nebo bezdrátový přenos. „Samozřejmostí je dodržet zákonnou povinnost – okamžitě informovat občany o nenadálých krizových situacích ve městě. Musíme co nejrychleji posoudit technické a finanční nároky jednotlivých variant, jednu vybrat a zrealizovat ji,“ uzavřel Jakub Nekolný. Obyvatelé nefunkčnost rozhlasu jako problém nevnímají. „Pracuji v Praze, vracím se až večer, takže rozhlas stejně neslyším,“ popsala jedna z obyvatelek.