„Most je opravován z důvodu špatného technického stavu. Celková cena rekonstrukce se vyšplhá na více jak čtyřiadvacet milionů korun,“ uvedla tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Martina Vápeníková.

Havarijní stav potvrzuje také chatař ze Ždánic Luboš Mašín. „Most byl v dezolátním stavu. K vidění byly odlamující se okraje vozovky,“ řekl.

Nová mostní stavba má být podle plánu dokončena do konce letošního září. Stavebníci věří, že v daném termínu se jim most podaří opravit.

V pátek 10. srpna již betonovali poslední z větších betonáží. Hlavní náplní tohoto betonování bylo vystavení takzvané parapetní zdi.

Co stavebníky čeká v nejbližší budoucnosti

„V současnosti je již hotová celá nosná konstrukce mostu a takzvaná křídla mostu. Příští týden nás čeká výstavba hydroizolace a její ochrany. Následující týden budeme zpětně hutnit zásypy,“ uvedl stavbyvedoucí Hugo Rejthar.

Jeho parta v září ještě dokončí samotnou konstrukci vozovky, římsy mostu, detaily odvodnění vody a na závěr samotné rekonstrukce je třeba zajistit finální terénní úpravy. „Opravy mostu ve Ždánicích bychom měli bez problémů stihnout do termínu dokončení. To je do konce září,“ dodal na závěr Rejthar.