Hanzelka zároveň uvedl, že jednorázová oprava zbývajícího úseku průtahu v Zásmukách byla zařazena do plánu oprav komunikací v roce 2008. „Tlak regionálních představitelů byl takový, že jsme letos uskutečnili první část opravy průtahu, byť v menším rozsahu,“ uvedl Hanzelka.

Po novém koberci jen kousíček

Nový asfaltový koberec tak v Zásmukách pokryl jen několik desítek metrů městské dopravní tepny, jež je součástí komunikace I/2. Kolo už si řidiči nevylomí jen v úseku od čerpací stanice ve směru od Bečvár k příjezdové cestě ke hřbitovu. Pak už asfalt zase vystřídá krkolomná dlážděná silnice plná výmolů, vyježděných kolejí, utrhaných okrajů vozovky a mnohých dalších nerovností.

„Silnice se místy propadá. Hluk od aut se patrně zvýšil, a to díky výmolům. Pro starší lidi je poničenou silnici problematické přejít. Ale již jsem si zvykla,“ poznamenala Milada Škráladová. Podobný názor měla další obyvatelka Zásmuk. „Na tu silnici nadává v Zásmukách kde kdo. Je to děs, běs a hrůza,“ řekla rozčileně.

Lidé si stěžují, radnice má svázané ruce

Lidé nadávají, ovšem vedení města má svázané ruce. Komunikace mu nepatří, navíc chystá jiné investice. Výstavbu kanalizace a vodovodu. „Nyní se snažíme získat od krajského úřadu 5 milionů korun na výstavbu kanalizace a vodovodu. Rekonstrukce průtahu je věcí Ředitelství silnic a dálnic a státu. Vše, co bylo v silách města pro opravu průtahu, bylo provedeno. Více nezmůžeme. Předpokládáme, že opravu zařadili do plánů oprav až na příští rok,“ řekl starosta Zásmuk Jiří Pechar. Z odpovědí Karla Hanzelky vyplývá, že se starosta nemýlil…

ŘSD: Víme, že silnice je špatná

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se brání. „Vlastníkem silnice I/2 není Ředitelství silnic a dálnic, ale stát. My vykonáváme právo hospodaření jakožto organizace zřízená pro tento účel ministerstvem dopravy,“ uvedla mluvčí ŘSD Martina Vápeníková.

Podle ní je ředitelství silnic a dálnic o stavebním stavu úseku podrobně informováno z pravidelných prohlídek. „Zatížení dopravou je zde nižší. Z posledního sčítání je zjištěno 5 836 vozidel během čtřiadvaceti hodin. Přesto se snažíme zajistit již několik let uvedení silnice I/2 do řádného stavu. Víme, že běžnou údržbou již není uspokojivý stavební stav dosažitelný,“ podotkla Vápeníková.

Na rekonstrukci průtahu městem je vydáno pravomocné stavební povolení. Pro letošní rok se ale nepodařilo stavbu prosadit do plánu oprav a rekonstrukcí. „A to jen proto, že prostě nejsou ve státním rozpočtu peníze,“ podotkla Martina Vápeníková s tím, že ŘSD alespoň zajišťuje prodloužení platnosti stavebního povolení, které by jinak pozbylo platnosti na konci letošního roku.

Před úředníky tedy nyní stojí další úkoly. Vybrat ve veřejné soutěži zhotovitele stavby. Kromě jeho jména tedy zatím není znám ani termín zahájení rekonstruklce ani termín jejího dokončení. A logicky ani cena. „Ta bude záviset na výsledku výběrového řízení,“ poznamenala Martina Vápeníková. „Ředitelství silnic a dálnic zajistilo všechny potřebné podmínky pro zařazení rekonstrukce silnice I/2 v průtahu Zásmuky do plánu a její možnou realizaci, ostatní je bohužel zcela mimo jejich vliv a kompetence. Veškerá práce ŘSD je směřována k dosažení co nejkvalitnějšího stavu celé silniční sítě a vše, co bylo možné provést a připravit, je z naší strany hotovo,“ dodala Martina Vápeníková.