VZP měla od MUDr. Haufové informaci, že svoji praxi včervnu ukončí, již na začátku roku. Celkem brzy se pak podařilo pobočce VZP v Kolíně najít náhradu za paní doktorku Haufovou, a to MUDr. Toupalíkovou zKouřimi. Stou bylo dohodnuto, že k 1.7.2007 nastoupí na uvolněný obvod. I další jednání napovídaly tomu, že ze strany MUDr. Toupalíkové zájem o praxi trvá.

Na konci května proběhlo výběrové řízení, na které se však MUDr. Toupalíková nedostavila. Jako důvod uvedla, že jí pozvánka zkrajského úřadu (který je vyhlašovatelem výběrových řízení) byla doručena dva dny před konáním výběrového řízením. I přes neúčast ve výběrovém řízení byla paní doktorka doporučena.

Bohužel nakonec se MUDr. Toupalíková rozhodla, že praxi po MUDr. Haufové přebírat nebude, zdůvodů, že:

 

- je pro ni obtížné pracovat na celý úvazek (což znamená 25 hodin týdně), protože se stará o malé dítě

- do Kolína by musela dojíždět zKouřimi - cca 20 km

- výši pronájmu praxe od města Kolín považuje za vysokou

Pobočka VZP vKolíně se tedy po tomto odmítnutí snažila rychle zajistit dalšího lékaře, kterým je vtuto chvíli již zmiňovaný MUDr. Kraus. Více volných lékařů, kteří by chtěli ordinovat vKolíně, bohužel není.

Lidé nebyli informováni o ukončení praxe MUDr. Haufové, protože město i pracovníci VZP počítali stím, že praxi převezme MUDr. Toupalíková, jak bylo domluveno. Po informaci ze strany paní doktorky Toupalíkové, že do praxe nenastoupí, bylo pro pacienty doktorky Haufové uveřejněno oznámení vKolínských novinách - Kolínský Přes a Zpravodaj.

Na závěr je nutné doplnit, že tato situace vKolíně potvrzuje obecně známá fakta, že praktických lékařů pro dospělé ubývá, a tento úbytek není vyrovnáván příchodem nových lékařů do oboru. Projevuje se to jak vpřípadech, kdy stávající praktiční lékaři ukončí svoji činnost (ať už kvůli odchodu do důchodu, zdůvodů mateřské dovolené či jiných), tak při dlouhodobějším výpadku některého lékaře, kdy nelze najít lékaře ke stabilnímu zástupu.