Účastníci musí mít platný očkovací průkaz soutěžícího psa, který předloží veterinární kontrole před začátkem soutěže, pes musí být očkován proti vzteklině, parvoviroze a psince. Na účastníky čekají soutěžní disciplíny: promenáda hafanů a hafánků, překonání překážkové dráhy a volná disciplína „Ukaž, co umíš!“ Soutěžní kategorie jsou rozdělené na pejsky malé a středně malé (asi do velikosti kokršpaněla) a pejsky středně velké a velké. Startovné činí dvacet korun plus psí konzerva či jiná dobrůtka. Výtěžek akce je určen psímu útulku. Bližší informace získáte v psím útulku na čísle 321 715 220 či na e–mailu utulek@tsmk.cz