„Jde o opatření, která město s příspěvkem státu může vybudovat. Nejsou to bezúčelná opatření, při velkých záplavách by přišla vhod. Týká se to oblasti před Kolínem proti proudu řeky,“ řekl místostarosta Kolína Roman Pekárek. I ve Třech Dvorech už o podobné kroky usilují delší dobu a vidí je jako přínosné. Jsou to stálé stěny, úpravy chodníků, silnic, mezí, plotů, v jedné části je i vyprojektovaná betonová zídka, která by se vodě postavila v případě povodní do cesty.

„V místech, kde se valí voda a prosakuje pod ploty, se tyto ploty vymění, udělají se několik metrů do hloubky, takže vytvoří jakousi nornou stěnu
z písku, což zamezí, aby se voda dostala na pozemky spodem. Dochází totiž k tomu, že ploty, které mají podezdívku v zemi třeba kolem půl metru, voda hravě podteče a vyplaví zahrady, dvorky a domy. Projektanti nasimulovali situaci, našli pozemky, kterých se to týká. Spolu s tím vyplní prohlubně v mezích a udělají se další kroky, které v souhrnu tvoří protipovodňová opatření,“ shrnul místostarosta Pekárek.