„Vzhledem k letošnímu extrémnímu počasí hrozí na některých místech krizová situace v dodávkách pitné vody,“ vysvětlila Kristina Blaszczyková, mluvčí společnosti 1. Středočeská vodárenská. Tato společnost zajišťuje dodávky pitné vody například v Českém Brodě.

Tam prameniště Štolmíř nabízí v důsledku tropického počasí oproti běžným letům jen zhruba polovinu stabilních zásob vody. „To vede k postupnému snižování zásob pitné vody ve vodojemu, což by mohlo způsobit pokles tlaku ve vodovodní síti a výhledově dokonce omezení dodávek vody pro město Český Brod,“ podotkla Blaszczyková.

Místostarosta Jakub Nekolný uvedl, že problémy s tlakem vody ve vodovodním řadu se zatím objevují pouze u domácností ve výše položených oblastech města. Městský úřad proto místním rozhlasem požádal občany, aby pitnou vodou šetřili. „Doporučili jsme lidem, aby omezili spotřebu pitné vody, nezalévali jí zahrádky a nenapouštěli bazény,“ dodal.