Přes noc tam vyvrátili několik odpadkových košů, značek a poškodili chodníkovou dlažbu.