Jak se zachovat?

Postižený musí zachovat tělesný klid.

Končetinu nad ránou omotat elastickou látkou a stáhnout. Nesmí se při tom zastavit přítok okysličené krve do končetiny, zaškrcení nesmí být příliš silné. Nohu znehybnit jako zlomeninu (například přivázání oděvem ke klacku).

Ránu chladit, zpomalí se tím vstřebávání jedu.

Zařidit co nejrychlejší přesun postiženého vleže do zdravotnického zařízení. Pro těžké otravy je typické zvracení, průjem a šok.

Co se dělat nesmí:

Rozříznutí ranek se dnes nedoporučuje.

Odsátí jedu ústy a vyplivnutí je nyní provázeno slůvkem nikdy a s vykřičníkem. Žijeme v době krví přenosných smrtelných onemocnění (HIV, žloutenka typu C), každý má na rtech a v ústech nepatrné trhlinky, které jsou pro viry vhodnou vstupní branou.