Do práce se zapojili členové základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pátek, Česká tábornická unie - T.K. ARNIKA Kolín a místní občané. Pětadvacet párů rukou odvezlo na 5 tun odpadu, železo do sběrných surovin, sklo a tuhý materiál na skládku do Radimi. Akci podpořila automobilka TPCA svým grantem. „Hlavním cílem projektu je na obnova cest v okolí Přírodní památky Báň, úklid a asanace drobných černých skládek z minulosti a informování místních obyvatel i turistů prostřednictvím informačních cedulí o přírodním bohatství obce. Dále pak je to úprava šesti hektarů ploch pro možnost fragmentárního rozšíření zvláště chráněných rostlin a získání speciální odolné kosy pro následnou každoroční údržbu obnovených ploch,“ řekl vedoucí stanice v Pátku Luboš Vaněk, který jménem stanice všem pracovitým účastníkům děkuje. České tábornické unii - T.K. ARNIKA Kolín letí ještě jedno poděkování za Den země, který ve spolupráci s Polabským ekocentrem uspořádala na Kmochově ostrově a výtěžek věnovala na činnost Záchranné stanice pro zraněné živočichy v Pátku.