Jedním z těch, kdo se o návštěvu vzácného hosta postaral, je místní rodačka Lenka Hlavičková, dobrovolnice programu GLEN neziskové organizace INEX–SDA. Položili jsme tedy Lence jednoduchou otázku:

Jak se dostal africký učitel na kolínskou základní školu?

Na 1. Základní školu Bezručova v Kolíně se dostal učitel z Afriky prostřednictvím programu GLEN neziskové organizace INEX-SDA (www.inexsda.cz). GLEN je zkratka anglických slov „global education network“, což znamená síť pro globální výchovu. Tato síť je mezinárodní a jejími členy jsou neziskové organizace, zabývající se rozvojovou spoluprací. V rámci projektu GLEN jsou realizovány kulturně-výměnné dobrovolnické programy, které trvají tři měsíce, a účastní se jich mladí Evropané do 30 let, vyjíždějící do některé z rozvojových či takzvaných tranzitních zemí. Některé ze zmíněných programů jsou takzvaně „north-south“, tedy severojižní programy, jejichž druhou část tvoří pobyt dobrovolníka z rozvojové země v Evropě. A právě prostřednictvím takového projektu se dostal osmadvacetiletý učitel Jerry Mwaanga Muleya ze střední školy v zambijské vesnici Masuku do České republiky. Kromě škol v Praze, Olomouci a na Ústecku navštívil také 1. Základní školu Bezručova v Kolíně, kde se zúčastnil projektového dne. Povídal si s dětmi o životě v Zambii a seznámil je s tamní kulturou, hlavně prostřednictvím jednoduchých písní a tanců, které se mohly naučit. Děti slyšely o vesnici, kde byla teprve minulý rok za podpory českých organizací zavedena částečně elektřina, a o tamní škole, kde učí 450 žáků pouhých 17 učitelů. Někteří žáci přitom využili své dobré znalosti jazyka a komunikovali s hostem v angličtině. Na oplátku pak zambijský učitel načerpal nové zkušenosti sledováním, jakým způsobem se s dětmi pracuje u nás. Cílem projektů GLEN je upozornit veřejnost na souvislosti života ve vyspělých a rozvojových zemích a vést především děti k trvale udržitelnému způsobu života, což je téma v současném vzdělávání velmi zdůrazňované. Program sklidil velký úspěch a pokračoval dokonce i po formálním ukončení fotbalovým zápasem, který si Jerry zahrál spolu s žáky školy. Ti jej na utkání sami pozvali.