CESTA POLEPSKÝM ÚDOLÍM

Kolín, Pašinka – gotická tvrz, Ratboř- Starý a Nový zámek, Hranice – železniční viadukt, Červené Pečky – zámek, rodinná hrobka baronů Hrubých z Jelení, Lom u Červených Peček – příklad příbojového břehu druhohorního moře, Bojiště – místo porážky knížete Vladislava II. roku 1142, Opatovice – obora s loveckým zámečkem. Přibližná délka trasy – 20 km

KRAJEM BITVY U KOLÍNA

Kolín, Nová Ves – kostel sv. Václava, Bedřichov – památník bitvy u Kolína (velitelské stanoviště pruského krále Bedřicha II.), Vítězov – nazván na počest rakouského vítězství, Křečhoř – monument s rakouskou orlicí na vrcholu a místo každoroční vzpomínkové akce, Radovesnice I – barokní zámek (značně poškozený), Lošany – místo bývalého lazaretu u kostela sv. Jiří, gotická věžová tvrz. Přibližná délka trasy – 22 kmK LIPANSKÉMU BOJIŠTI

Kolín, Radovesnice I, Lošany, Kouřim – městská památková zóna, Muzeum lidových staveb, hradiště Stará Kouřim, Molitorov – secesně upravený zámek, Lipany – památník bitvy mezi „sirotky“ vedenými Prokopem Holým a „panskou jednotou“ roku 1434. Přibližná délka trasy – 35 km

ZA BÍLÝMI JELENY

Kolín, Starý Kolín – kostel sv. Ondřeje, Svatá Kateřina – gotický kostel sv. Kateřiny, Kačina – empírový zámek z první poloviny 19. století postavený pro hraběcí rodinu Chotků, Muzeum českého venkova, Žehušice – původně barokní zámek, Žehušická obora – jeden z posledních chovů bílých jelenů na světě, populace čítající více než 100 kusů. Přibližná délka trasy – 19 km