Celá akce budí dojem, že město pro budoucího partnera, kterého už dopředu vybrala, připravuje velmi lukrativní, avšak zcela nestandardní obchod. Smlouva je totiž podle všeho postavená tak, že kdyby firma, která podíl v TSMK koupí, nehnula celý rok ani prstem, může stejně městu fakturovat desítky milionů korun. Na tuto smlouvu nás upozornil zdroj blízký radnici a ve své reportáži dokument ukázala i televize Nova.

Smlouva zní prý na čtvrt století

Město uzavřelo s TSMK smlouvu na 25 let například na komplexní systém nakládání s komunálním odpadem, péči o komunikace a příslušenství, údržbu veřejné zeleně, provoz a údržbu veřejného osvětlení a světelné signalizace a další práce. Podle propočtů se jedná o zakázku za minimálně 2, 27 miliardy korun (s DPH), což už je přinejmenším dost na to, aby se do soutěže o ni pustily všechny firmy. Jenže to radnice neudělala. Jak jsme informovali celý minulý týden, oslovila jen čtyři vybrané potenciální partnery. Některé z těch, které se nemohly neveřejné soutěže zúčastnit, hodlají celou záležitost řešit právní cestou. A nelze se jim divit. Nemohly se „poprat“ o zakázku, kde je garantován roční obrat minimálně 55 milionů korun bez DPH. V případě, že objem objednávek bude nižší než 55 mil., mohou si TSMK účtovat „finanční kompenzaci, jakožto doplatek k jednotkovým cenám plnění platných pro daný rok, a to ve výši 70% z rozdílu částek 55 mil. Kč a finančního objemu služeb, které v daném roce dodavatel na základě objednávek dodal“. Takže i kdyby celý rok nedělaly vůbec nic, stejně dostanou 38,5 milionu. Kdyby nedělali nic celých 25 let, mohou vyfakturovat městu Kolín 962 milionů. Podle našeho zdroje obsahuje smlouva mezi městem a TSMK také exkluzivitu v tom smyslu, že objednatel nesmí v průběhu účinnosti této smlouvy realizovat činnosti, jejichž dodávka je předmětem této smlouvy, a to ani z části, sám, nebo tyto činnosti či některé z nich zadat k realizaci jakékoliv osobě odlišné od dodavatele, vyjma případů odstranění havárie…“ Tuto formulku by si jistě přál mít ve svých smlouvách každý dodavatel služeb.

Město: Není důvod smlouvu měnit

Město ústy starosty Jiřího Buřiče nevidí jediný důvod pro to, aby smlouvu měnilo nebo rušilo. „Je to nová smlouva,“ řekl starosta s tím, že nezná jediného konkrétního právníka, který by řekl, že město Kolín postupuje v rozporu se zákonem. „Neznám jediného odborníka, který by reagoval rozborem na nově uzavřenou smlouvu,“ doplnil Buřič.

Města a obce tak mohou postupovat neprůhledně a zavdávat příčiny k podobným spekulacím.

Problém je podle expertů v zákoně. Řekl to i Jan Pavel, který spolupracuje s Transparency International, nevládní neziskovou organizací, která se zabývá korupcí.

„Pokud město privatizuje část firmy, které předtím zadalo zakázku na zajišťování určité služby bez výběrového řízení, vstupující soukromý subjekt získává značnou výhodu,“ komentoval Jan Pavel.

„Aby to byla čistá hra, mělo by město vypovědět smlouvu o poskytování dané služby a uspořádat výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Současný zákon o veřejných zakázkách to ale výslovně neukládá,“ dodal s tím, že může dojít i k žalobě potenciálních uchazečů o zakázku z titulu narušení podmínek hospodářské soutěže. Do takovéto situace se již dostaly například italské nebo rakouské obce, kde podobné případy částečné privatizace obecních firem skončily až u Evropského soudního dvora. U nás se zatím nic takového nestalo. Není však vyloučeno, že se z Kolína stane precedens.

O tom, kterou ze čtyř oslovených firem doporučí zastupitelstvu ke schválení jako vítěznou na koupí tříčtvrtečního podílu v TSMK, budou radní jednat už v pondělí. Žhavým kandidátem je podle našich informací společnost AVE.

Jak se vyjádřili k privatizaci TSMK?

Kolínská ČSSD prodej podílu v TSMK ostře kritizuje. Předseda organizace Marek Semerád záležitost konzultoval i s kolínským rodákem, expremiérem a ekonomem Milošem Zemanem, který se se stanoviskem ztotožnil. Celé vyjádření naleznete v barevném rámečku.

Kolínský radní a poslanec Ondřej Plašil (ODS) v anketě Deníku mimo jiné zdůraznil, že město záměrně neoslovilo obří firmy, které mají na trhu dominantní postavení a může se stát, že si začnou diktovat ceny. Zároveň poukázal na někdejší, podle něj velmi nízkou, nabídku jedné z nich. Ta se posléze ostře ohradila s tím, že se jednalo o prodej malého podílu, narozdíl od současného záměru prodat tři čtvrtiny společnosti.

 

Proč ČSSD protestuje proti prodeji technických služeb?

Pirátské způsoby Občanské demokratické strany nikdy nepřekvapily ani sebeméně bystrého pozorovatele. Na centrální úrovni se vyznačují například snahou sebrat státu jeden z jeho posledních národních podniků, a sice budějovický Budvar. Na krajské pak asociální privatizací menších nemocnic a na úrovni místní, myšleno té kolínské, bezkoncepčním rozmetáním všeho, co je při ruce. Posledním výstřelkem buřičovsko – plašilovské anarchie, na kterou bude Kolín bohužel ještě dlouho vzpomínat, je pak ona proslulá privatizace převážné části výborně prosperujícího a vydělávajícího podniku Technické služby města Kolína. Samotnou privatizaci provázejí příznačné rysy manipulace, což v našem městě není nic nového pod sluncem. Ostatně co jiného bychom čekali, když dnešním kolínským radním připadá úplně normální, jestliže desítky městských zakázek získává jedna a ta samá stavební firma? Vedení města přitom tvrdí, že teď ani dříve zákon porušen nebyl. Co více je však proti duchu tohoto zákona, než zdejší stav, který se vyznačuje pravým opakem toho, co zmíněná legislativní norma chtěla právě nastolit: totiž průhlednou soutěž vzájemně nedomluvených aktérů, kteří soupeří o to, kterak investorovi předloží co nejvýhodnější nabídku. A protože za panství ODS je na jimi ovládaných radnicích vše tajné, avšak nic není tajemstvím (neboť úředník je tvor chlubivý!) můžeme směle konstatovat, že daný stav je všeobecně známý. Nevím, co je horší. Jestli tyto loupeže za bílého dne či fakt, že nikomu z vlivných podobná situace nevadí.

Prodej městského majetku se všeobecně zdůvodňuje nutností splácet úvěry, které město přijalo v souvislosti s budováním infrastruktury pro TPCA. Podíváme-li se však blíže na jeho rozpočet, zjistíme, že všechny dosavadní příjmy z prodeje byly v podstatě projedeny. Podobně neutěšená privatizace by se ještě dala částečně pochopit tam, kde vlastnictví městské samosprávě nepřinášelo žádný čistý zisk, ale jen starosti. Tím mám na mysli například byty, kanalizaci či inženýrské sítě obecně. Případ prodeje Technických služeb je však dramaticky rozdílný. Město se zde zbavuje prosperující společnosti s obrovským potenciálem, která do radniční kasy přináší ročně desítky miliónů korun. Vtip je navíc v tom, že Technické služby se zabývají mimo jiné i hospodařením s odpady. V takovém případě se jedná o jedno z mála druhů podnikání, při němž v podstatě nemůžete zkrachovat. Soukromé subjekty si jsou zmíněných výhod dobře vědomi. Ví, že se jim naskytla šance, která se jen tak nebude opakovat. Město, které díky blízkosti TPCA má veškeré možnosti svého rozvoje, přichází o prostředek, jež bude tento boom finančně akumulovat. Jinak řečeno, čím více bude mít Kolín obyvatel, tím více budou mít Technické služby klientů. Vedení města nesmyslně zbavuje Kolín rodinného stříbra. A o něco takového je pochopitelně velký zájem. Proto zrovna teď narazila kosa na kámen. Modří hoši si zkrátka nabubřele mysleli, že manažersky připravit převod Technických služeb do privátních rukou je něco podobného, jako rozhodnout o rekonstrukci kterési boční ulice. Slova kolínského radního za KDU – ČSL ing. Karla Sovy, že o seznamu firem, jež budou v souvislosti s prodejem poptány se dozvěděl až 5 minut před samotným hlasováním mluví za vše!

Ptejme se, co Kolín tímto strategicky špatným rozhodnutím ztrácí. Inu, ze všeho nejdříve dobrou pověst. Být dvakrát zmíněn (zatím) v nejsledovanější televizní zpravodajské relaci v problematické poloze není rozhodně tou nejlepší vizitkou. Můžete namítnout, že i špatná reklama je reklama. S těmi dalšími důsledky je to o poznání horší. Předně hlavní sídlo našeho okresu přijde o svoji jedinou možnost, jak do budoucnosti podstatným způsobem zvětšit svoje finanční příjmy a neohrozit tak rozpočtovou bilanci města ve chvíli, kdy bude nutné začít splácet onen známý miliardový dluh. Rada města tak Kolín odsuzuje doslova do role žebráka závislého jen na daňových příjmech, případně prosebníka, žijícího i nadále ze státních dotací. Nového majitele Technických služeb města Kolína pak potká něco, co si můžeme pro lepší představivost připodobnit k neočekávané výhře ve Sportce.

V této souvislosti si dovolím být na okamžik Sybilou. Kromě bombastických kampaní některých politických stran, financovaných „neznámými“ sponzory před dalšími komunálními volbami, vidím ještě v dáli, jak někteří současní kolínští radní usedají po dalších (a pro ně logicky prohraných) volbách do správní a dozorčí rady jedné „nejmenované“ společnosti zabývající se podnikáním s odpady. Ale ne. Třeba to je jen čáslavský přelud.

Jestliže o minulém vedení města se dalo prohlásit, že sice chtělo to nejlepší, ale dopadlo to jako obvykle, na nynější představitele zase platí úplně jiné rčení. Pochází původně z Ruska doby cara Mikuláše II. Sám se chlubil tím, „že s lidmi zachází v jejich prospěch hrubě“. Dopadl jak dopadl. Co se týče místních Oblomovů, tak jiné vysvětlení jejich aktivit, než takto mikulášovsky cynické, mě opravdu nenapadá. Naštěstí pro ně, Kolín není Moskva.

Mgr. Marek Semerád, předseda MO ČSSD Kolín

 

Více informací naleznete zde: kolinsky.denik.cz/zpravy_region/region_tsmk20070831.html