ČSSD se kvůli této kauze už mimořádně sešla. „Jsme pobouřeni způsobem prodeje TSMK. Netransparentní způsob odnesou občané Kolína. Vyvolává to dojem, že vše je připraveno předem s tím, že je jasné, kdo má vyhrát. Je to něco na způsob prodeje středočeských nemocnic. To také nebylo transparentní. ODS chce rozmetat poslední zbytky veřejného vlastnictví. Do roka a do dne všechny úkony, které TSMK za úplatu prováděly, podle analýzy, kterou jsme si nechali zpracovat, zdraží třikrát až čtyřikrát. Naštěstí u poplatku za odpad je zákonem stanovený strop,“ řekl Deníku šéf kolínské ČSSD Marek Semerád a dodal, že služby TSMK a Pečeckých služeb patří k nejdražším v kraji, narozdíl třeba od firmy Marius Pedersen. Tu však kolínská radnice neosloví. Jak jsme několikrát tento týden informovali, společně s firmou .A.S.A. ji už dopředu vyřadila a vůbec jí nedá šanci předložit nabídku. Semerád dále doplnil, že ČSSD kontaktovali členové městské rady, kteří nejsou členy ODS. „V koalici s ODS vládne pnutí, není vyloučen její rozpad,“ soudí.

Rozladěni jsou i komunisté. „Jako opozice o prodeji nemáme informace. Jsme zásadně proti. Nepovažuji za důležité, komu to pan starosta prodá. Každý prodej přinese zdražení služeb. Doteď na nich nikdo nechtěl vydělávat,“ řekl František Ledvina, který je zároveň předsedou kontrolního výboru. „Budeme se tím na výboru zabývat. Dostali jsme i stížnost jedné z neoslovených firem. Ale naše zákonné možnosti vůči radě jsou nulové,“ dodal.

Reakce firmy .A.S.A. na výroky kolínského radního a poslance Ondřeje Plašila

Opakovaný výrok radního Ondřeje Plašila, který v Kolínském deníku tvrdí, že společnost .A.S.A. nabídla za podíl v Technických službách města Kolína (TSMK) „jen“ 13 milionů korun, považujeme za vědomě nepravdivý a žádáme, aby ho pan Plašil okamžitě prokázal kopií nabídky společnosti .A.S.A. na odkup 75procentního podílu TSMK za současných podmínek za 13 milionů korun, kterou podle něj v minulosti předložila společnost .A.S.A. městu Kolín. Takovou nabídku totiž .A.S.A. městu Kolín nikdy nepředložila.

Radní Plašil spoléhá na neinformovanost občanů a předkládá účelově nesmyslné argumenty, které mají poškodit společnost .A.S.A. Srovnává nesrovnatelné, a tím záměrně mate veřejnost. Nabídku, o které mluví, učinila .A.S.A. v jiné době, v jiné situaci a za něco jiného.

Veškerá jednání mezi společností .A.S.A. a zástupci Kolína o Technických službách (TS) byla v letech 2003 – 2004 vedena ve zcela odlišných podmínkách.

Nyní chce město prodat 75procentní podíl, tehdy chtělo prodat pouze minoritní podíl, a teprve na základě zkušeností s vybraným partnerem prodat další část. Zájmem zastupitelů bylo najít seriózního a zkušeného partnera, který bude investovat do nových technologií svozu i zpracování odpadu ve městě Kolín.

Z výše uvedeného je zřejmé, že cena za minoritní podíl TS musela být nižší i proto, že tato cena respektovala nutné investice, požadované městem.

Město Kolín vložilo do TS majetek v hodnotě cca 190 milionů korun, včetně plaveckého bazénu, který podle informací zástupců města byl ve velmi špatném stavu a bylo nutno ho nákladně rekonstruovat. TS dále provozovaly psí útulek, plakátování a podobně. Tyto činnosti byly nákladné a pro firmu a město ztrátové. Zástupci města oznámili, že jednou z variant je vyčlenit tyto problémové činnosti do samostatných společností a do očištěných TS hledat strategického partnera. Tuto variantu .A.S.A. ve své nabídce popsala a město Kolín ji, jak je vidět, později realizovalo samo.

První nabídku realizace společného podniku s městem Kolín připravila .A.S.A. 26. listopadu 2003. Byla obecná a jejím cílem bylo představit společnost .A.S.A., zejména její společné podniky s městy a obcemi. Na základě této nabídky projevili představitelé města Kolína zájem o další jednání a požádali o vypracování konkrétního návrhu pro Kolín.

Z dostupných informací zpracovala .A.S.A. jednoduchou analýzu tehdejšího stavu Technických služeb a popsala možnosti, zejména z právního pohledu, a odpověděla na otázky zástupců města. To je popsáno v nabídce ze 3. března 2004.

Pokud někdo srovnává dnešní stav se situací v roce 2003, je to pouze účelové a naprosto neadekvátní. Město dnes nabízí k odprodeji 75% podíl, tedy majoritní, nikoliv minoritní, a navíc z TS budou odděleny ztrátové činnosti (provozování bazénu, útulek pro psy a podobně).

Jiří Bigas, P.G. Management

Vývoj událostí neleznete zde: kolinsky.denik.cz/zpravy_region/region_tsmk20070829.html