V dokumentu, tvrdí, že postupovali podle zákona. A snaží se vysvětlit, proč se z prodeje 75tiprocentního podílu TSMK, o jehož okolnostech Deník informuje, stala neveřejná obchodní soutěž a proč radní sami stanovili jména čtyř uchazečů. A tím dopředu vyšachovali ostatní hráče na trhu, aniž by si vyslechli jejich nabídku.

„V minulosti nám nabídli pouhých třinácti milionů korun. My hodláme získat více než sto dvacet milionů korun,“ obhajuje radní a poslanec Ondřej Plašil (ODS) vyřazení společnosti A.S.A. Česká republika, která se o koupi TSMK zajímala už od roku 2004.

Námi oslovení odborníci připustili, že radní jednali podle zákona. Kroutí však hlavou a diví se, že představitelé vedení města nedokázali předejít problémům.

„Pokud firma už dříve nabídla třináct milionů, pak stejně nevidím důvod, proč by neměla být přizvána do veřejné soutěže. Kdyby takovou nabídku zopakovala, pak by se mezi konkurenty jen znemožnila. A radní by ji mohli s klidem vyřadit a uvažovat o zajímavější nabídce. Obecně platí, že čím více je hráčů, tím výhodněji mohou radní podíl prodat,“ uvedl David Ondráčka z nevládní neziskové organizace Transparency International, která vystupuje proti korupci a uplácení.

Podle Ondráčky navíc uzavřenou soutěž lze jen těžko kontrolovat. „A proto vzniká prostor pro tato podezření,“ doplnil s tím, že jakákoliv radnice by měla předcházet podobným potížím.

„Nejvhodnějším řešením pro prodej majetkových účastí obcí je veřejná soutěž. Jakékoliv omezování konkurence má negativní dopady na dosaženou cenu. I při použití otevřené soutěže je možné pomocí vícekriteriálního rozhodování zohlednit například reference firmy a její podnikatelský záměr. Předejde se tak zpochybňování transparentnosti a objektivnosti výběru vítěze,“ podotkl ekonom Jan Pavel, který s organizací Transparency International spolupracuje.

Přestože je postup kolínské radnice legální, firmy, které nebyly osloveny a o koupi podílu v TSMK projevily zájem, se mohou bránit. Lze podat stížnost u úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „A nebo se obrátí na soud s tím, že radnice proti nim postupovala diskriminačně,“ řekl David Ondráčka.

A.S.A. ČR i akciová společnost Marius Pedersen, která se o vyřazení z okruhu kandidátů na koupi podílu v TSMK dozvěděla až od nás, teprve právní kroky proti rozhodnutí kolínských radních zvažují. „Ještě předtím písemně požádáme radu města o poskytnutí možnosti předložit nabídku,“ řekl František Šimánek ze společnosti Marius Pedersen.

Více informací o prodeji TSMK naleznete zde: kolinsky.denik.cz/zpravy_region/kolin_tsmk20070828.html

Co říkáte okolnostem privatizace TSMK?

Lucie Hniličková, 19 let, studentka

Město si dělá, co chce. Každý by podle mě měl dostat stejnou šanci.

Petr Kopáček, 33 let, podnikatel

Jsem pro veřejnou soutěž. Každá firma by měla dostat šanci. Město by ale mělo mít možnost přezkoumat reference a solventnost uchazeče.

Jana Vokněrová, 24 let, na mateřské

Neznám detaily, ale připadá mi to podivné. Měla by se vyhlásit veřejná soutěž oficiálně oznámená přes internet a další média.

Hana Dedková, 22 let, dělnice

Všechny firmy, které mají zájem se zúčastnit, by měly mít možnost. Nelíbí se mi, že si radní vyberou podle svého a nedají možnost všem.

Martin Havlíček, 20 let, student

Jak je vidět, vše je „Ten pomůže tomuhle a tenhle zase tomu.“ Je to jasné, dnes není potřeba výběrové řízení, je třeba známostí.

Prohlášení Města Kolína jako reakce na medializaci okolností chystané privatizace TSMK

Postupujeme zcela podle zákona

Na zasedání Rady města Kolína, konané dne 13. srpna 2007, bylo jednáno o možném oslovení zájemců o poskytování služeb v oblasti nakládání odpady, poskytování technických služeb a správy části majetku města Kolín, tedy firem, které delší nebo kratší dobu projevovaly zájem o společné podnikání s městem Kolín v oblasti poskytování takzvaných technických služeb pro město.

Rada města Kolín rozhodla hlasováním svých členů, že z nabízejících se společností některé nebudou vyzvány k předložení nabídky na koupi části obchodního podílu TSMK, neboť Město Kolín má zájem o takového partnera, který nejenom nabídne nejvýhodnější cenu, ale který bude i nadále zachovávat korektní způsob jednání vůči Městu Kolín a respektovat jeho práva a zájmy společníka ve společnosti TSMK.

V této souvislosti je nutno zdůraznit, že rada města rozhodovala o každé ze společností zvlášť a každá z následně oslovených společností získala většinu hlasů přítomných členů rady města.

Jeden z neoslovených subjektů záhy reagoval dopisem ze dne 14. srpna 2007 Městu Kolín, ve kterém vyjádřil svoje „rozhořčení“ nad tím, že nebyl osloven a zvolil formu, neváháme označit, hrubého nátlaku na vedení města a členy rady města, aby Rada města Kolín na své příští schůzi přehodnotila svoje původní rozhodnutí a revokovala svoje usnesení a tento subjekt zařadila dodatečně mezi určené k oslovení.

Starosta města předal k dispozici v informativním sdělení uvedený dopis všem radním města. Rada města Kolín na svém zasedání dne 20. srpna 2007 tuto záležitost projednala a rozhodla se setrvat na svém původním stanovisku a tento subjekt neoslovovat a nevyzývat ho k podání nabídky.

Reakce obchodního ředitele této společnosti ve zmíněném dopise ze dne 14. srpna 2007 pak potvrzuje správnost a předvídavost rozhodnutí Rady města Kolína.

Město Kolín nehodlá na svém záměru nic měnit, a to ani na základě článků v Kolínském deníku, reportáže TV NOVA v hlavní zpravodajské relaci v pátek 24. srpna, ani na základě v reportáži zveřejněného vyjádření tiskové mluvčí jedné z neoslovených společností, ani na základě dopisu obchodního ředitele této společnosti.

Současně je nutné konstatovat, a to s plnou vážností, že všechny společnosti, které byly určeny Radou města Kolín k oslovení, projevily již v minulosti svůj zájem o koupi části obchodního podílu města v TSMK a o společné podnikání v dané oblasti.

Město Kolín na základě právního názoru svých právních zástupců považuje zvolený postup prodeje části obchodního podílu ve společnosti TSMK za plně v souladu s právním řádem ČR. Město postupuje zcela v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, který se na danou věc vztahuje. Informace podávané TV NOVA jsou takové, že neodpovídají skutečnému stavu věcí, neboť, jak jistě pochopíte, nemůže jít o podezřelý způsob, když Město Kolín plně respektuje příslušné právní normy a jeho postup je zcela v souladu s příslušnými zákony.

V souvislosti s citovanou reportáží je třeba vyjádřit podiv nad tím, že ani jeden z právníků, kteří považují, dle sdělení hlasatelky, postup Města Kolína za nezákonný a na které se TV NOVA ve své reportáži odvolává, nesdělili, který zákon byl postupem města Kolín porušen. Žádný z těchto právníků v reportáži nevystoupil, ani nebyl jmenován. Město Kolín bude po TV NOVA požadovat předání kontaktů na tyto právníky, aby jim mohlo dát prostor ke zdůvodnění jejich právního stanoviska.

Závěrem je třeba uvést, že Město Kolín prověřuje i ostatní skutečnosti, které zazněly v reportáži, aby k tomu mohlo zaujmout odpovídající postoj, neboť Město Kolín považuje zmíněnou reportáž za neobjektivní a nevyváženou.

Jiří Buřič, starosta Kolína

V pátek čtěte v Deníku

A co říká radniční opozice? A co kontrolní výbor?